studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Karty przedmiotów 2022/2023

semestr 1

Chemia

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Fizyka

Geodezja i fotogrametria

Geologia

Matematyka 1

Materiałoznawstwo

Podstawy informatyki

Rysunek techniczny

Techniki ochrony atmosfery

Technologie_informacyjne

semestr 2

Biologia środowiskowa

Budownictwo i fizyka budowli

Gospodarka odpadami

Informatyczne Podstawy Projektowania 1

Język obcy 1

Matematyka 2

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Mechanika płynów i hydraulika

Podstawy energetyki

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Podstawy systemu OZE

Termodynamika techniczna

semestr 3

Aspekty prawne stosowania biopaliw

Biopaliwa i paliwa alternetywne

Geotechnika

Informatyczne Podstawy Projektowania 2

Język Obcy 2

Konstrukcje lekkie dla instalacji OZE

Podstawy energetyki słonecznej

Pompy ciepła

Sieci i instalacje sanitarne

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Systemy pomiarowe OZE

WF

Wymiana ciepła i masy

Zagrożenia i ochrona środowiska

semestr 4

Administrowanie zasobami środowiska

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Instalacje z pompami ciepła

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Język obcy 3

Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Ogrzewnictwo

Podstawy projektowania słonecznych układów

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Technologie poz i zag biomasy

Wentylacja i klimatyzacja

semestr 5

Bezwykopowa budowa sieci podziemnych

Biogazownie

Budownictwo wodne

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

Energtyczne wykorzystanie biogazu

Engineering thermodynamics

Geotermia

Instalacje grzewcze

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Język obcy 4

Małe elektrownie wodne

Ochrona własności inteletualnej

Renewable energy

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

semestr 6

Charakterystyka energetyczna

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Finansowanie przedsięwzięc ekoenergetycznych

GIS w OZE

Heat and mass transfer in buildings

Kosztorysowanie

Ocena oddziaływania na środowisko

Ogniwa paliwowe

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Sieci i instalacje gazowe

Statystyczne metody prognoz produkcji energii elektrycznej

The Conversion of biomas to energy

Układy grzewczo-wentylacyjne

Układy kogeneracyjne

Utilization of post combustion waste

Użytkowanie i oszczędność energii

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

semestr 7

Audyt energetyczny

Dokumentacja instalacji

Metody magazynowania energii cieplnej

Ocena sprawności maszyn cieplnych

Optymalizacja hybrydowych węzłów cieplnych

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium dyplomowe

Technologie „on-site” zaopatrzenia domów w energię w oparciu o odnawialne źródła energii

Turbozespoły w OZE

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia filozofii

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazku

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

Wybrane narzędzia komunikacji interpersonalnej

studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Karty przedmiotów 2022/2023

semestr 1

Armatura i wyposażenie instalacji OZE

Gospodarka w obiegu zamknietym

Hybrydowe węzły cieplne

Instalacje c.w.u. zasilanej z OZE

J. angielski

Materiały instalacyjne

Ochrona własności inteletualnej

Przedsiębiorczość i innowacje

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Słoneczne instalacje cieplne

Techniki ochrony atmosfery II

Technologie ogniw fotowoltaicznych

Tworzywa sztuczne i kompozytowe

Urządzenia grzewcze i wentylacyjne

Wentylacja pożarowa

Zarządzanie środowiskiem

semestr 2

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej w budownictwie

Audyt efektywności energetycznej

Automatyka budynków inteligentnych

Ciepłownie i sieci ciepłownicze

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Energooszczędne instalacje wentylacyjne

Gruntowe wymienniki ciepła

Heat generation devices for heating systems

Instalacje przeciwpożarowe

Optymalizacja zużycia energii

Praktyka zawodowa

Projektowanie instalacji wewnętrznych

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Systemy chłodnicze

Systemy zarządzania energią

Technologie odzysku energii

The conversion of biomass to energy

semestr 3

Energetyka jądrowa

Instalacje wewnętrzne zasilane z OZE

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Praca dyplomowa

Projektowanie w technologii BIM

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

przedmioty HES

Etyka inżynierska

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna

Psychologia społeczna

Socjologia i psychologia pracy

Wystąpienia publiczne

studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Zarządzanie środowiskiem

Przedsiębiorczość i innowacje

Techniki ochrony atmosfery

Słoneczne instalacje cieplne

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Hybrydowe węzły cieplne

Wymiana ciepła i masy

Wentylacja pożarowa

Materiały instalacyjne

Instalacje c.w.u

Instalacje c.w.u. zasilanej z OZE

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

OZE II

Urządzenia grzewcze i wentylacyjne

Armatura i wyposażenie instalacji OZE

Technologie ogniw fotowoltaicznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Podstawy negocjacji

Wystąpienia publiczne

Poprawna polszczyzna w praktyce

Komunikacja interpersonalna

Etyka inżynierska

Socjologia i psychologia pracy

semestr 2

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Instalacje przeciwpożarowe

Energooszczędne instalacje wentylacyjne

Systemy chłodnicze

Projektowanie instalacji wewnętrznych

Gruntowe wymienniki ciepła

Ciepłownie i sieci ciepłownicze

Audyt efektywności energetycznej

Technologie odzysku energii

Automatyka budynków inteligentnych

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej

Optymalizacja zużycia energii

Systemy zarządzania energią

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Heat generation devices for heating systems

The conversion of biomass to energy

semestr 3

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Projektowanie w technologii BIM

Sieci gazowe

Energetyka jądrowa

Instalacje wewnętrzne zasilane OZE

Monitorowanie źródeł OZE

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii – I stopień

studia stacjonarne I stopnia

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2016/2017)

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2017/2018)

program studiów stacjonarnych II stopnia (wkrótce)


Karty przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Matematyka 1

Fizyka

Chemia

Geologia

Techniki ochrony atmosfery

Rysunek Techniczny

Materiałoznawstwo

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Podstawy energetyki

Podstawy systemu OZE

Podstawy informatyki

Podstawy normalizacji

semestr 2

Matematyka 2

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Informatyczne podstawy projektowania 1

Termodynamika techniczna

Biologia środowiskowa

Podstawy konstrukcji maszyn

Geodezja i fotogrametria

Gospodarka odpadami

Budownictwo i fizyka budowli

Mechanika płynów i hydraulika

Język obcy (angielski) 1

Technologie informacyjne

Podstawy prawne w energetyce odnawialnej

Historia muzyki

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia techniki i wynalazku

Historia filozofii

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

Wybrane narzędzia komunikacji interpersonalnej

semestr 3

Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

Geotechnika

Sieci i instalacje sanitarne

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Pompy ciepa

Podstawy energetyki słonecznej

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Język obcy (angielski) 2

WF

Systemy pomiarowe OZE

Biopaliwa i paliwa alternatywne

Ochrona i zagrożenie środowiska

Konstrukcje lekkie dla instalacji OZE

semestr 4

Ogrzewnictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Informatyczne podstawy projektowania 2

Instalacje z pompami ciepła

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Język obcy (angielski) 3

WF

Podstawy projektowania słonecznych układów grzewczych

Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Administrowanie zasobami środowiska

semestr 5

Biogazownie

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

Małe elektrownie wodne

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Geotermia

Instalacje grzewcze

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Język obcy (angielski) 4

Ochrona własności intelektualnej

Budownictwo wodne

Bezwykopowa budowa sieci

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Renewable energy

Engineering thermodynamics

semestr 6

Układy grzewczo – wentylacyjne

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Przedsiębiorczość i innowacje

Ocena oddziaływania na środowisko

Sieci i instalacje gazowe

Użytkowanie i oszczędność energii

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Kosztorysowanie

Układy kogeneracyjne

Ogniwa paliwowe

Finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych

Statystyczne metody prognoz produkcji energii elektrycznej

Utilization of post-combustion waste

The conversion of biomass to energy

Heat and mass transfer in buildings

semestr 7

Charakterystyka energetyczna budynków

Audyt energetyczny

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

GIS w inżynierii środowiska w aspekcie OZE

Turbozespoły OZE

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

Dokumentacja instalacjina etapie oferowania, budowy i przekazania do eksploatacji

studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Zarządzanie środowiskiem

Przedsiębiorczość i innowacje

Techniki ochrony atmosfery

Słoneczne instalacje cieplne

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Hybrydowe węzły cieplne

Wymiana ciepła i masy

Wentylacja pożarowa

Materiały instalacyjne

Instalacje c.w.u

Instalacje c.w.u. zasilanej z OZE

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

OZE II

Urządzenia grzewcze i wentylacyjne

Armatura i wyposażenie instalacji OZE

Technologie ogniw fotowoltaicznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Podstawy negocjacji

Wystąpienia publiczne

Poprawna polszczyzna w praktyce

Komunikacja interpersonalna

Etyka inżynierska

Socjologia i psychologia pracy

semestr 2

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Instalacje przeciwpożarowe

Energooszczędne instalacje wentylacyjne

Systemy chłodnicze

Projektowanie instalacji wewnętrznych

Gruntowe wymienniki ciepła

Ciepłownie i sieci ciepłownicze

Audyt efektywności energetycznej

Technologie odzysku energii

Automatyka budynków inteligentnych

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej

Optymalizacja zużycia energii

Systemy zarządzania energią

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Heat generation devices for heating systems

The conversion of biomass to energy

semestr 3

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Projektowanie w technologii BIM

Sieci gazowe

Energetyka jądrowa

Instalacje wewnętrzne zasilane OZE

Monitorowanie źródeł OZE

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii – I stopień

studia stacjonarne I stopnia

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2016/2017)

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2017/2018)

program studiów stacjonarnych II stopnia (wkrótce)


Karty przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

studia stacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Matematyka 1

Fizyka

Chemia

Geologia

Techniki ochrony atmosfery

Rysunek Techniczny

Materiałoznawstwo

Elektrotechnika i urządzenia elektryczne

Podstawy energetyki

Podstawy systemu OZE

Podstawy informatyki

Podstawy normalizacji

semestr 2

Matematyka 2

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Informatyczne podstawy projektowania 1

Termodynamika techniczna

Biologia środowiskowa

Podstawy konstrukcji maszyn

Geodezja i fotogrametria

Gospodarka odpadami

Budownictwo i fizyka budowli

Mechanika płynów i hydraulika

Język obcy (angielski) 1

Technologie informacyjne

Podstawy prawne w energetyce odnawialnej

Historia muzyki

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia techniki i wynalazku

Historia filozofii

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Psychologia uczenia się i podnoszenia kompetencji

Wybrane narzędzia komunikacji interpersonalnej

semestr 3

Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe

Geotechnika

Sieci i instalacje sanitarne

Spalanie biomasy, kotłownie na biomasę

Pompy ciepa

Podstawy energetyki słonecznej

Technologie pozyskiwania i zagospodarowania biomasy

Język obcy (angielski) 2

WF

Systemy pomiarowe OZE

Biopaliwa i paliwa alternatywne

Ochrona i zagrożenie środowiska

Konstrukcje lekkie dla instalacji OZE

semestr 4

Ogrzewnictwo

Wentylacja i klimatyzacja

Informatyczne podstawy projektowania 2

Instalacje z pompami ciepła

Instalacje fototermiczne i fotowoltaiczne

Systemy instalacji fotowoltaicznych

Inżynieria wodna z elementami hydrologii

Budownictwo pasywne i autonomiczne

Język obcy (angielski) 3

WF

Podstawy projektowania słonecznych układów grzewczych

Niekonwencjonalne systemy sieci sanitarnych

Administrowanie zasobami środowiska

semestr 5

Biogazownie

Energetyka wiatrowa

Energetyka wodna

Małe elektrownie wodne

Systemy przetwarzania i magazynowania energii

Geotermia

Instalacje grzewcze

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne

Język obcy (angielski) 4

Ochrona własności intelektualnej

Budownictwo wodne

Bezwykopowa budowa sieci

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Renewable energy

Engineering thermodynamics

semestr 6

Układy grzewczo – wentylacyjne

Projektowanie instalacji zasilanych z OZE

Przedsiębiorczość i innowacje

Ocena oddziaływania na środowisko

Sieci i instalacje gazowe

Użytkowanie i oszczędność energii

Eksploatacja i niezawodność systemów OZE

Kosztorysowanie

Układy kogeneracyjne

Ogniwa paliwowe

Finansowanie przedsięwzięć ekoenergetycznych

Statystyczne metody prognoz produkcji energii elektrycznej

Utilization of post-combustion waste

The conversion of biomass to energy

Heat and mass transfer in buildings

semestr 7

Charakterystyka energetyczna budynków

Audyt energetyczny

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie

GIS w inżynierii środowiska w aspekcie OZE

Turbozespoły OZE

Źródła rozproszone w systemie elektroenergetycznym

Dokumentacja instalacjina etapie oferowania, budowy i przekazania do eksploatacji

studia stacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Zarządzanie środowiskiem

Przedsiębiorczość i innowacje

Techniki ochrony atmosfery

Słoneczne instalacje cieplne

Regulacje i sterowanie instalacjami OZE

Hybrydowe węzły cieplne

Wymiana ciepła i masy

Wentylacja pożarowa

Materiały instalacyjne

Instalacje c.w.u

Instalacje c.w.u. zasilanej z OZE

Ochrona własności intelektualnej

Język obcy

OZE II

Urządzenia grzewcze i wentylacyjne

Armatura i wyposażenie instalacji OZE

Technologie ogniw fotowoltaicznych

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Podstawy negocjacji

Wystąpienia publiczne

Poprawna polszczyzna w praktyce

Komunikacja interpersonalna

Etyka inżynierska

Socjologia i psychologia pracy

semestr 2

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Instalacje przeciwpożarowe

Energooszczędne instalacje wentylacyjne

Systemy chłodnicze

Projektowanie instalacji wewnętrznych

Gruntowe wymienniki ciepła

Ciepłownie i sieci ciepłownicze

Audyt efektywności energetycznej

Technologie odzysku energii

Automatyka budynków inteligentnych

Aktywne i pasywne systemy energetyki słonecznej

Optymalizacja zużycia energii

Systemy zarządzania energią

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Heat generation devices for heating systems

The conversion of biomass to energy

semestr 3

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Projektowanie w technologii BIM

Sieci gazowe

Energetyka jądrowa

Instalacje wewnętrzne zasilane OZE

Monitorowanie źródeł OZE

Seminarium dyplomowe

Praca dyplomowa

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Odnawialne Źródła Energii – I stopień

studia stacjonarne I stopnia

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2016/2017)

program studiów stacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2017/2018)

program studiów stacjonarnych II stopnia (wkrótce)


Karty przedmiotów studiów stacjonarnych I stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7