kierunek Geodezja i Kartografia

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Cele kształcenia na studiach I stopnia

Cele kształcenia na studiach II stopnia

Sylwetka absolwenta kierunku Geodezja i Kartografia – I stopień

Sylwetka absolwenta kierunku Geodezja i Kartografia – II stopień

kierunek Inżynieria Środowiska

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

  • sieci i instalacje sanitarne
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera specjalność

  • ogrzewnictwo i wentylacja
  • sieci i instalacje sanitarne

4-letnie studia trzeciego stopnia (doktoranckie) w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera specjalność

  • sieci i instalacje sanitarne
  • zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera specjalność

  • ogrzewnictwo i wentylacja
  • sieci i instalacje sanitarne

Cele kształcenia na studiach I stopnia

Cele kształcenia na studiach II stopnia

Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska – I stopień

Sylwetka absolwenta kierunku Inżynieria Środowiska – II stopień

kierunek Odnawialne Źródła Energii

studia stacjonarne

3,5-letnie (7 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

1,5-roczne (3 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

studia niestacjonarne

4-letnie (8 semestrów) studia pierwszego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera

2-letnie (4 semestry) studia drugiego stopnia kończące się nadaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera

Cele kształcenia na studiach I stopnia

Cele kształcenia na studiach II stopnia

Sylwetka absolwenta kierunku Odnawialne Źródła Energii – I stopień

Sylwetka absolwenta kierunku Odnawialne Źródła Energii – II stopień