Koło naukowe EcoClimatica – w zgodzie z naturą to propozycja dla pasjonatów branży grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy z zakresu budownictwa niskoenergetycznego, projektowania klimatyzacji precyzyjnej, energooszczędności instalacji HVAC oraz systemów zabezpieczania przed zadymieniem (plakat-działalność SKN EcoClimatica)


Koło naukowe EKOLOG skupia studentów zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii ograniczających zagrożenia występujące w środowisku. Koło kształtuje wartości, postawy i praktyczne umiejętności, które umożliwiają poprawę skuteczności działań przy rozwiązywaniu problemów związanych z oczyszczaniem ścieków, przeróbką osadów ściekowych oraz zagadnieniem stabilności wód w systemach wodociągowych.


Koło naukowe GEOMATICA  skupia studentów, którzy biorą czynny udział w pracach na rzecz miasta i regionu, np. w badaniu deformacji obiektów naturalnych i sztucznych, w tym osuwisk i jaskiń na terenie Kadzielni i Gór Świętokrzyskich, tworzeniu bazy danych dla potrzeb Ogrodu Botanicznego w Kielcach, inwentaryzacji zabytków.


Koło naukowe KRECIK swoim działaniem obejmuje problemy związane z infrastrukturą podziemną miast. Wiedzę teoretyczną, zdobytą na studiach, studenci weryfikują podczas wizyt studyjnych przy realizacji inwestycji dotyczących infrastruktury podziemnej. Studenci uczestniczą w badaniach wnętrza przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych techniką video.


Koło naukowe REPower działalność swą rozpoczęło w roku 2016. Podejmuje działania wokół zagadnień odnawialnych źródeł energii
i efektywności energetycznej obiektów.  Członkowie Koła będą mieli możliwość zapoznania się z pracą instalacji OZE bezpośrednio na obiektach, w których zastosowano  takie rozwiązania,  jak również  będą uczestniczyć w monitorowaniu funkcjonowania budynku ENERGIS.


Członkowie  Kół  Naukowych uczestniczą w  realizacji badań  naukowych, seminariach  i konferencjach naukowych, wizytach studyjnych, szkoleniach  i Targach branżowych.