Regulamin przyznawania Honorowej Nagrody-„Statuetki Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki PŚk”

 

  • Honorowa Nagroda – Statuetka nr 1 Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatykii Energetyki dla prof. dr hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatykii Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
    i kierunku Inżynieria Środowiska nadana Uchwałą Nr 63/13 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki z dnia 30.10.2013r.
  • Honorowa Nagroda – Statuetka nr 2 Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dla prof. dr hab. inż. Janusza Łomotowskiego w uznaniu zasług dla rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej oraz w podziękowaniu za wieloletnią współpracę nadana Uchwałą Nr 64/13 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki
    i Energetyki z dnia 30.10.2013r.
  • Honorowa Nagroda – Statuetka nr 3 Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dla prof. dr hab inż. Jerzego Zbigniewa Piotrowskego w uznaniu zasług dla rozwoju Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, powstania budynku Energis oraz utworzenia kierunku Geodezja i Kartografia nadana Uchwałą Nr 13/15 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki z dnia 01.04.2015r.
  • Honorowa Nagroda – Statuetka nr 4 Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dla mgr inż. Urszuli Lubczyńskiej
    w uznaniu zasług włożonych dla rozwoju kierunku Inżynierii Środowiska w Politechnice Świętokrzyskiej i w podziękowaniu za trud włożony w kształcenie studentów i rozwój kadry dydaktycznej oraz za wieloletnią współpracę nadana Uchwałą Nr 14/15 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki  z dnia 01.04.2015r.