Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • dr inż. Magdalena Dańczuk– Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej
 • dr inż. Justyna Lisowska
 • dr inż. Joanna Muszyńska
 • dr inż. Ihor Romanyszyn
 • mgr inż. Piotr Semaniak
 • dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk
 • dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek
 • dr inż. Katarzyna Wijas
 • dr hab. inż. Bogdan Wolski
 • dr Magdalena Woźniak
 • Przedstawiciele Wydziałowego Samorządu Studenckiego

Sprawozdania z działalności Wydziału w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia

Polityka Jakości kształcenia w Politechnice Świętokrzyskiej
1. Uchwała Senatu Nr 388/20,

2. Załącznik do uchwały

Procedury, instrukcje i wzory formularzy w ramach wewnętrznego Systemu zapewnienia jakości kształcenia
3. Zarządzenie Rektora Nr 88/22

Uczelniane procedury w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia
4. Załącznik 1 do Zarządzenia Rektora Nr 88/22
Uczelniane instrukcje w ramach wewnętrznego Systemu zapewnienia jakości kształcenia
5. Załącznik 2 do Zarządzenia Rektora Nr 88/22
Wzory formularzy w ramach wewnętrznego Systemu zapewnienia jakości kształcenia
6. Załącznik 3 do Zarządzenia Rektora Nr 88/22

Ocena osiągnięcia efektów uczenia się
7. Formularz nr 1
Zadanie na pracę dyplomową
8. Formularz nr 2
Protokół ze spotkania opiekuna z grupą studencką
9. Formularz nr 5
Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych
10. Formularz nr 6

 


Archiwalne

Sprawozdanie 2021/2022

Sprawozdanie 2020/2021

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia (formularz 11)

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia (formularz 12)

Wydziałowa Księga Jakości

Księga Procedur i Instrukcji Wydziałowych

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2012-2013

Plan pracy zespołu 2013-2014

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2013-2014

Działania naprawcze 2013-2014

Plan pracy zespołu 2014-2015

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2014-2015

Działania naprawcze 2014-2015

Plan pracy zespołu 2015-2016

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2015-2016

Działania naprawcze 2015-2016

Plan pracy zespołu 2016-2017

Działania naprawcze 2016-2017

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2016-2017

Plan pracy zespołu 2017-2018

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia 2018-2019

Plan pracy zespołu 2019-2020

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2019-2020

Działania naprawcze 2019-2020

Plan pracy komisji 2020-2021