Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

  • dr inż. Magdalena Dańczuk – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
  • dr inż. Justyna Lisowska
  • dr inż. Magdalena Dańczuk
  • dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek
  • dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz
  • dr inż. Ihor Romanyshyn
  • prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski
  • mgr inż. Joanna Muszyńska
  • mgr inż. Piotr Semaniak
  • mgr inż. Katarzyna Wijas

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia (formularz 11)

Ocena osiągnięcia efektów kształcenia (formularz 12)

Wydziałowa Księga Jakości

Księga Procedur i Instrukcji Wydziałowych

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2012-2013

Plan pracy zespołu 2013-2014

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2013-2014

Działania naprawcze 2013-2014

Plan pracy zespołu 2014-2015

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2014-2015

Działania naprawcze 2014-2015

Plan pracy zespołu 2015-2016

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2015-2016

Działania naprawcze 2015-2016

Plan pracy zespołu 2016-2017

Działania naprawcze 2016-2017

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2016-2017

Plan pracy zespołu 2017-2018

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia 2018-2019

Plan pracy zespołu 2019-2020

Sprawozdanie z działalności w dziedzinie zapewnienia jakości kształcenia w latach 2019-2020

Działania naprawcze 2019-2020

Plan pracy komisji 2020-2021