Studia stacjonarne pierwszego stopnia

Karty przedmiotów 2016/17

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Armatura i wyposażenie rurociągów

Biogazownie

Heat and Mass Transfer in Buildings

Heat generation devices for heating systems

Instalacje c.w.u. zasilane z OZE

Instalacje cieplno-przepływowe

Instalacje cwu

Instalacje z pompami ciepła

Język obcy

Kotłownie na biomasę

Kotłownie wodne niskotemperaturowe

Materiały instalacyjne

Ochrona własności intelektualnej

Odnawialne źródła energii

Ogrzewnictwo II

Refrigeration and air conditioning devices

Renewable energy heating systems

Systemy chłodnicze

Technika cieplna

Techniki ochrony atmosfery

Technologie pozyskania i zagospodarowania biomasy

The Conversion of biomass to energy

Urządzenia i instalacje grzewcze

Woda do celów przemysłowych

Wymiana ciepła i masy

Zarządzanie środowiskiem

Komunikacja interpersonalna

Socjologia i psychologia pracy

Etyka inżynierska

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Wystąpienia publiczne

semestr 2

Instalacje solarno-pompowe

Technologie obniżania temperatury

Audyt Energetyczny

Ekonomika inwestycji

Eksploatacja systemów OZE

Energetyczne wykorzystanie biogazu

Energia geotermalna

Instalacje PV (fotowoltaika)

Inżynieria środowiska wewnętrznego

Odciągi miejscowe

Odnawialne źródła energii II

Pompy ciepła i kolektory słoneczne

Pompy i wentylatory

Przedsiębiorczość i innowacje

Recykling energetyczny

Regulacja i sterowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych

Regulacja i sterowanie instalacjami OZE

Statystyka w inżynierii środowiska

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Urządzenia i instalacje grzewcze i wentylacyjne

Wentylacja i klimatyzacja

Wentylacja pożarowa

semestr 3

Budownictwo autonomiczne

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Sieci gazowe

Użytkowanie i oszczędność energii

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

Bezwykopowa budowa sieci

Budownictwo podziemne

Budownictwo sanitarne

Gospodarka wodami opadowymi

Gospodarka wodno ściekowa

Instalacje gospodarki odpadami

Instalacje sanitarne

Język obcy

Materiałoznawstwo instalacyjne

Microtunnelling and Pipejacking

Modernizacja instalacji

Ochrona własności intelektualnej

Odnowa sieci 1

Odnowa wody

Operat do dochodzeń wodnoprawnych

Principles of waste management

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Rehabilitation of Sewers and Water Supply Systems

Rurociągi tworzywowe

Specjalne procesy w technologii wody i ścieków

Trenchless Renewal Techniques

Zagrożenie środowiska

Zarządzanie środowiskiem

Komunikacja interpersonalna

Socjologia i psychologia pracy

Etyka inżynierska

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Wystąpienia publiczne

semestr 2

Gospodarka odpadami przemysłowymi

Balneotechnika

Bezwykopowa budowa sieci 2

Biogazownie

Biotechnologia ścieków

Ekonomika inwestycji

Instalacje specjalne

Kanalizacja 3

Kanalizacja ogólnospławna

Modelowanie procesów oczyszczania ścieków

Monitoring i metody kontroli środowiska

Odnowa sieci 2

Optymalizacja systemów wod -kan

Planowanie odnowy sieci

Projektowanie konstrukcyjne rurociągów

Przebudowa systemów kanalizacyjnych

Przedsiębiorczość i innowacje

Rurociągi tworzywowe 2

Sanitacja miast

Sieci ciepłownicze i gazowe

Statystyka w inżynierii środowiska

Strategie odnowy wod-kan

Systemy sanitacji zrównoważonej

Technologia i organizacja robót instalacyjnych

Technologia ścieków przemysłowych

Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych

Wodociągi 3

semestr 3

Automatyka i systemy SCADA

Metody badań rurociągów

Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich

Oceny oddziaływania na środowisko

Praca dyplomowa

Seminarium dyplomowe

Tunelowanie i metody tarczowe

Zastosowanie GIS w inżynierii środowiska