Wydział Inżynierii Środowiska,
Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

41 34 24 850

wisge@tu.kielce.pl


Kontakt w sprawach treści strony internetowej:

mgr Robert Piekoszewski

robertp@tu.kielce.pl

Mapa kampusu