Wydział Inżynierii Środowiska,
Geodezji i Energetyki Odnawialnej

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

41 34 24 850

wisge@tu.kielce.pl


Kontakt w sprawach treści strony internetowej:

inż. Karol Hynek

41 34 24 864

khynek@tu.kielce.pl

inż. Patryk Hanak

41 34 24 864

phanak@tu.kielce.pl

Mapa kampusu