Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

dr inż. Łukasz Walaszczyk

Prodziekan ds. Studenckich i Dydaktyki

dr Magdalena Woźniak

 

prof. dr hab. Elżbieta Bezak – Mazur

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

prof. dr hab. inż. Anatoly Pavlenko

prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

prof. dr hab. inż. Maria Żygadło

dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk

dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk

dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk

dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk

dr hab. inż. Tadeusz Orzechowski, prof. PŚk

dr hab. inż. Rafał Porowski, prof. PŚk

dr hab. inż. Maria Paweł Purgał, prof. PŚk

dr hab. inż. Bartosz Szeląg, prof. PŚk

dr inż. Justyna Lisowska

dr inż. Edyta Nartowska

dr Małgorzata Widłak

dr inż. Ewa Zender – Świercz

Diana Komendołowicz

Rafał Metryka

Eliza Fijas

Magdalena Moskwa