VI Konferencja Naukowo-Techniczna „KIERUNKI ROZWOJU I INNOWACJE W GEODEZJI I KARTOGRAFII”, 24-26 maja 2023r., Ruda Różaniecka

Komunikat 1

IX Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2022, Kraków 26-28 kwietnia 2022 r.

folder konferencyjny NDP 2022

rejestracja elektroniczna: https://nodigpoland.pl/rejestracja

VI International Scientific-Technical Conference ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE ENERGY, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
24-27 November 2022, Kielce, (Poland, Ukraine, Croatia, Slovakia, Lithuania)

VI International Scientific-Technical Conference

Formularz zgłoszeniowy / Conference registration  Send annotation

  (1 page of text A4, Times New Roman 12, interval 1, margins 2 cm on all sides. At the top of the page, indicate the name of the study, below - name and surname, affiliation)

  Full article

  The full paper should be submitted up to November 18, 2022


  For organizational issues, please contact: (+48) 41-34-24-825, apavlenko@tu.kielce.pl prof. Anatoliy Pavlenko

  IX Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2020, Kraków, 22–24 kwietnia 2020 r.

  dowiedz się więcej… (PL), (ENG)

  IV International Scientific-Technical Conference „Actual Problems of Renewable Power Engineering, Construction and Environmental Engineering”, 6-8 February 2020

  komunikat nr 1

  Formularz zgłoszeniowy / Conference registration   Send annotation

   until December 30 (1 page of text A4, Times New Roman 12, interval 1, margins 2 cm on all sides. At the top of the page, indicate the name of the study, below - name and surname, affiliation)

   Full article

   indicate for which journal until January 15

   Account number for payment 300PLN
   ACTUAL PROBLEMS OF RENEWABLE POWER ENGINEERING, CONSTRUCTION AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
   Konto w systemie: FK 0500000/1.02.03.02.0000
   Identyfikator: KONF.I.2.0022
   Wirtualne konto bankowe: PL48 1240 2092 9022 1100 0002 0022


   Participationmode
   Research presentationPublishing an article without a presentationOnlooker

   Accommodation
   Hotel ibis Kielce Centrum (www.accorhotels.com) - payment is not included in the registration feeguest rooms of Potitechnics in Kielce (Paid from registration fee)not required


   For organizational issues, please contact: (+48) 41-34-24-825, apavlenko@tu.kielce.pl prof. Anatoliy Pavlenko

   IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Gromadzenie i przetwarzanie danych geodezyjnych i gospodarczych”, Kielce, 24-25 października 2019.

   komunikat nr 1

   komunikat nr 2

   III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Aktualne Zagadnienia Energetyki Odnawialnej, Budownictwa i Inżynierii Środowiska”, 7-9 lutego 2019

   formularz zgłoszeniowy

   program konferencji

   VIII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018, 17-19 kwietnia 2018

   VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa WOD-KAN-INSTAL 2017, 22-23 listopada 2017 r.