W celu ustalenia zakresu i warunków realizacji tematu proszę o kontakt z opiekunem danej pracy. Wybrany temat proszę zgłosić w Dziekanacie.

Tematy Inżynieria Środowiska (prace inżynierskie) 2024/2025

Tematy Odnawialne Źródła Energii (prace inżynierskie) 2024/2025

 


Inżynieria Środowiska (prace inżynierskie) 2023/2024

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji kanalizacyjnej dla budynku mieszkalnego wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych
 2. Projekt instalacji wodociągowej dla dwóch wybranych wariantów materiałowych
 3. Projekt instalacji wodociągowej dla apartamentowaca z parkingiem podziemnym
 4. Projakt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalno-usługowego zlokaliowanego w II strefie klimatycznej

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 2)

 1. Projekt koncepcyjny instalacji wod-kan w budynku wielorodzinnym z odzyskiem wody szarej
 2. Projekt koncepcyjny zintegrowanego systemu dostarczania wody do punktów czerpalnych i odprowadzania ścieków w budynku wielorodzinnym
 3. Projekt instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego z częścią usługową
 4. Projekt instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego z częścią przeznaczoną na uslugi gastronomiczne

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 4)

 1. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla aglomeracji 2500 mieszkańców
 2. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla aglomeracji 3000 mieszkańców
 3. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla aglomeracji 3500 mieszkańców
 4. Projekt stacji uzdatniania wody podziemnej dla aglomeracji 4000 mieszkańców
 5. Badania modelowe procesu koagulacji wody z rzeki Silnica
 6. Badania procesu koagulacji na symulatorach systemu uzdatniania wody
 7. Ocena działania oczyszczalni ścieków w gminie „C”
 8. Ocena gospodarki wodno-ściekowej w gminie „C”

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 1)

 1. Projekt sieci wodociągowej dla jednostki osadniczej liczącej 23 400 mieszkańców wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowy przewodów na wybranych odcinkach
 2. Projekt odwodnienia drogi o małym natężeniu ruchu

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Kielcach
 2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Sopocie
 3. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w budynku biurowym
 4. Badania komfortu cieplnego w budynku „Energis” Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji grzewczej w budynku mieszkalnym
 2. Projekt instalacji wentylacji mechanicznej w budynku usługowym

prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski (liczba miejsc 1)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla przedszkola
 2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i cwu zasilanej pompą ciepła dla żłobka

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 2)

 1. Płaszczyznowe ogrzewanie elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaicznej.
 2. Analiza środowiskowa pracy pomp ciepła o różnej efektywności energetycznej oraz stopniu przegrzania (porównanie różnych czynników roboczych).
 3. Porównanie efektywności pracy wymienników ciepła typu płytowego/płaszczowo-rurowego/ dwururowego/dwupłaszczowy pracujących na nanocieczach. Praca badawcza.
 4. Projektowa charakterystyka energetyczna w budynku pasywnym

dr inż. Jarosław Górski (liczba miejsc 2)

 1. Projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ulicy X na terenie miasta Kielce
 2. Projekt kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego ulicy Y na terenie miasta Kielce
 3. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kolektorem deszczowym X do rzeki Silnicy
 4. Operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kolektorem deszczowym Y do rzeki Silnicy

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Bentonity w praktyce inżynierskiej związanej ze środowiskiem

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Analiza systemu zbiórki i transportu odpadów komunalnych w Kielcech
 2. Nowoczesne rozwiąznia w systemie gospodarki odpadami komunalnymi w wybranej aglomeracji miejskiej

Odnawialne Źródła Energii (prace inżynierskie) 2023/2024

dr inż. Justyna Lisowska (liczba miejsc 2)

 1. Projekt instalacji wodociągowej dla budynku mieszkalnego wraz z koncepcją zagospodarowania wód opadowych
 2. Projekt instalacji wodociągowej dla dwóch wybranych wariantów materiałowych
 3. Projekt instalacji dualnej dla budynku mieszkalnego
 4. Projekt instalacji wodociagowej wraz z koncepcją wykorzystania wody szarej w budynku mieszkalnym

dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Odzysk ciepła ze ścieków na wybranym przykładzie instalacji
 2. Odzysk ciepła ze ścieków na wybranym przykładzie oczyszczalni ścieków

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 4)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Rzeszowie z wykorzystaniem OZE jako źródła ciepła
 2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji w budynku biurowym w Kielcach z wykorzystaniem OZE jako źródła ciepła
 3. Analiza funkcjonowania wybranych systemów OZE w budynku „Energis”
 4. Analiza zastosowania systemów OZE w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 5. Badania komfortu cieplnego w budynku „Energis”
 6. Zastosowanie techniki termowizyjnej w badaniach stanu technicznego budynków i instalacji na wybranym przykładzie
 7. Analiza mikroklimatu w budynku „Energis”
 8. Analiza mikroklimatu w budynku „B” Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 4)

 1. Projekt magazynu odnawialnej energii termalnej przy wykorzystaniu zasobnika materiału zmiennofazowego
 2. Projekt magazynu odnawialnej energii termalnej ze złożem z materiału stałego
 3. Projekt współpracy pompy ciepła z instalacją solarną poprzez akumulację energii termalnej
 4. Projekt odzysku ciepła pompą ciepła z powietrza wentylacyjnego
 5. Projekt gruntowej pompy ciepła w instalacji grzewczej budynku jednorodzinnego
 6. Projekt powietrznej pompy ciepła do celów ogrzewania budynku
 7. Projekt instalacji grzewczej hybrydowej: połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła
 8. Projekt instalacji cwu współpracującej z instalacją solarną dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 4)

 1. Solarna zatapialna pompa głębinowa zasilana z instalacji fotowoltaicznej.
 2. Projektowa charakterystyka energetyczna w budynku pasywnym
 3. Analiza efektywności pracy układów chłodniczych opartych o chłodziwa naturalne takie jak amoniak, czy ditlenek węgla
 4. Analiza środowiskowa pracy pomp ciepła o różnej efektywności energetycznej oraz stopniu przegrzania (porównanie różnych czynników roboczych).
 5. Płaszczyznowe ogrzewanie elektryczne zasilane z instalacji fotowoltaicznej.
 6. Analiza środowiskowa pracy pomp ciepła o różnej efektywności energetycznej oraz stopniu przegrzania (porównanie różnych czynników roboczych).
 7. Porównanie efektywności pracy wymienników ciepła typu płytowego/płaszczowo-rurowego/ dwururowego/dwupłaszczowy pracujących na nanocieczach. Praca badawcza.
 8. Projektowa charakterystyka energetyczna w budynku pasywnym

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 4)

 1. Komfort cieplny pomieszczeń biurowych
 2. Komfort cieplny w budynkach mieszkalnych
 3. Jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych
 4. Jakość powietrza w budynkach mieszkalnych
 5. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w instalacjach wentylacji
 6. Projekt instalacji ogrzewania powietrznego
 7. Projekt wentylacji z chłodzeniem

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 4)

 1. Projekt instalacji grzewczej dla wybranego budynku z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 2. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła dla budynku biurowego zlokalizowanego w Kielcach
 3. Projekt optymalnej instalacji do zasilania w energię cieplną budynku biurowego zlokalizowanego w Kielcach
 4. Projekt instalacji cwu dla budynku jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 5. Projekt instalacji grzewczej z pompą ciepła dla budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Kielcach
 6. Projekt hybrydowego ogrzewania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
 7. Projekt instalacji cwu z fotowoltaiką dla Laboratorium Bioenergetyki KFBiEO Politechniki Świętokrzyskiej
 8. Projekt instalacji fotowoltaicznej dla instalacji wodorowej Laboratorium Bioenergetyki KFBiEO Politechniki Świętokrzyskiej

prof. dr hab. inż. Jerzy Z. Piotrowski (liczba miejsc 6)

 1. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i cwu z pompą ciepła wspomaganą fotowoltaiką dla budynku hotelowego
 2. Projekt instalacji centralnego ogrzewania i cwu z pompą ciepła wspomaganą fotowoltaiką dla domu pomocy społecznej
 3. Projekt instalacji c.o. i c.w.u. zasilanych pompą ciepła wspomaganą fotowoltaiką dla budynku mieszkalnego
 4. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym wspomaganą fotowoltaiką dla budynku mieszkalnego
 5. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku biurowo – handlowego
 6. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku mieszkalno – usługowego
 7. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
 8. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym wspomaganą fotowoltaiką dla budynku wielorodzinnego
 9. Projekt instalacji c.o. i cwu zasilanej pompą ciepła dla budynku mieszkalnego
 10. Projekt instalacji c.o. i cwu z pompą ciepła i kolektorem gruntowym dla budynku mieszkalnego
 11. Projekt instalacji c.o. i cwu dla budynku biurowo – handlowego
 12. Projekt instalacji c.o. i cwu dla budynku mieszkalno – usługowego

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 4)

 1. Projekt sieci cieplnej w aglomeracji miejskiej
 2. Projekt instalacji  c.o. i c.w.u. zasiłanych z OZE
 3. Projekt systemu klimatyzacji do osuszania powietrza obiegowego  dla hali krytej pływalni
 4. Projekt biogazowni wykorzystujacej odpady zwierzęce
 5. Projekt instalacji grzewczej dla  budynku mieszkalnego jednorodzinnego opartego o pompę ciepła i ogniwa PV
 6. Projekt instalacji centralnego ogrzewania oparty na kotle kondensacyjnym współpracującym z kolektorami słonecznymi
 7. Projekt instalacji grzewczej dla budynku jednorodzinnego zlokalizowanego we Wrocławiu
 8. Projekt instalacji grzewczej  z kotłem na biomasę

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Wykorzystanie OZE w obiektach gospodarki komunalnej-studium przypadku
 2. Energetyczne wykorzystanie biomasy odpadowej – studium przypadku

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 5)

 1. Potencjał produkcji biogazu na przykładzie wybranych biogazowni
 2. Potencjał produkcji biogazu na przykładzie biogazowni współpracujacych z przemysłem rolno-spożywczym
 3. Biogazownia rolnicza – szansą na energie z OZE dla województwa X
 4. Zasoby biomasy i możliwości ich wykorzystania w biogazowniach rolniczych w wybranych gmninach
 5. Biogazownia rolnicza – szansą na energie z OZE obszarów wiejskich

dr inż. Edyta Nartowska (liczba miejsc 1)

 1. Ocena możliwości wykorzystania ujęć wód podziemnych miasta Kielce dla celów ciepłowniczych
 2. Analiza wykorzystania źródeł odnawialnych w Europie na przestrzeni 20 lat oraz perspektywy ich rozwoju

Geodezja i Kartografia (prace inżynierskie) 2023/2024

dr inż. Agnieszka Cienciała (liczba miejsc 4)

 1. Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym na przykładzie wybranej nieruchomości.
 2. Dokumentacja geodezyjno-prawna sporządzana na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości rolnej.
 3. Ustalenie granic według ostatniego spokojnego stanu posiadania – przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na potrzeby postępowania rozgraniczeniowego.
 4. Podział nieruchomości na potrzeby zniesienia współwłasności nieruchomości na wybranym przykładzie z powiatu kieleckiego.
 5. Mapy do celów prawnych – studium przypadków oraz sporządzenie wybranego opracowania.
 6. Dokumentacja geodezyjna sporządzana na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

dr inż. Łukasz Kapusta (liczba miejsc 4)

 1. Opracowanie mapy do celów projektowych dla wybranej inwestycji
 2. Inwentaryzacja powykonawcza budynku wraz z przyłączami
 3. Inwentaryzacja instalacji podziemnych z wykorzystaniem wykrywacza
 4. Inwentaryzacja kształtu konstrukcji inżynierskich z wykorzystaniem tachimetru skanującego
 5. Pomiar wychyleń komina przemysłowego
 6. Pomiar objętości mas ziemnych
 7. Tyczenie wybranego obiektu budowlanego

dr inż. Karol Krawczyk

 1. Wytyczenie obiektu budowlanego (budynku mieszkalnego jednorodzinnego) jako element procesu budowlanego (na przykładzie).
 2. Obsługa geodezyjna podczas budowy wielokondygnacyjnego budynku mieszkalnego (na przykładzie).
 3. Obsługa geodezyjna podczas budowy kompleksu sportowego (na przykładzie).

dr inż. Justyna Wójcik-Leń

 1. Ocena stanu struktury przestrzennej obszarów wiejskich na wybranym przykładzie (wsi) w kontekście przeprowadzenia prac scalania i wymiany gruntów.
 2. Analiza stanu władania gruntami na potrzeby realizacji prac scalania i wymiany gruntów.
 3. Analiza efektów zabiegu scalania gruntów na wybranym przykładzie.
 4. Analiza układu komunikacyjnego w projekcie scalania i wymiany gruntów na przykładzie wybranego obiektu scaleniowego.
 5. Podział nieruchomości gruntowej na wybranym przykładzie.

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski (liczba miejsc 3)

 1. Ocena stanu i prognoza funkcjonalności poziomej szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze gminy …. ( temat zarezerwowany).
 2. Testowanie instrumentów geodezyjnych wg procedur Norm ISO (dla dwóch osób).
 3. Pomiar napowietrznej linii energetycznej (dla dwóch osób).
 4. Projekt realizacyjnej osnowy wysokościowej dla potrzeb inwestycyjnych (indywidualny).

dr inż. Artur Warchoł

 1. Temat do indywidualnego ustalenia – możliwa jest realizacja tematu uzgodnionego indywidualnie z zakresu: skanowania laserowego, modelowania BIM, przetwarzania chmur punktów, fotogrametrii, analiz GIS itp. W tym celu proszę osoby zainteresowane o kontakt: awarchol@tu.kielce.pl
 2. Opracowanie ortofotoplanu obiektu zabytkowego (Praca jedno lub dwuosobowa).
 3. Inwentaryzacja obiektu przemysłowego/zabytkowego na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego (Praca jedno lub dwuosobowa).
 4. Pomiar i obliczenie objętości wybranej hałdy/zwałowiska zlokalizowanej w miejscowości X (Praca jedno lub dwuosobowa).
 5. Porównanie metod kompresji danych LiDAR (Praca jedno lub dwuosobowa).
 6. Opracowanie modelu BIM obiektu na podstawie danych z naziemnego skanowania laserowego (Praca jedno lub dwuosobowa).
 7. Lokalizacja nowego obiektu usługowego z wykorzystaniem analiz GIS (Praca jedno lub dwuosobowa).
 8. Geometryczne aspekty inwentaryzacji zieleni miejskiej (Praca jedno lub dwuosobowa).
 9. Ocena dokładności danych i/lub produktów ze skanowania laserowego (ALS, TLS, MLS, UAV).

dr Maciej Hajdukiewicz

 1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa zabudowy hydrotechnicznej. (2 osoby)
 2. Skaning laserowy wychodni i form skalnych rezerwatu Ślichowice. (2 osoby)
 3. Skaning laserowy fasady zabytkowej kamienicy. (2 osoby)
 4. Nalot fotogrametryczny UAV wyrobiska kamieniołomu Grabina – Dalnia. (1 albo 2 osoby)
 5. Redakcja mapy sytuacyjno – wysokościowej z użyciem zobrazowań z UAV. (1 osoba)
 6. Studium potencjalnej objętości polderu zalewowego w dolinie Wisły. (1 osoba)
 7. Studium uwarunkowań jakości powietrza w przestrzeni miejskiej Kielc. (1 osoba)

dr inż. Łukasz Kulesza

 1. Geodezyjna obsługa budowy budynku mieszkalnego (praca dwuosobowa).
 2. Badanie pionowości masztu telekomunikacyjnego (praca dwuosobowa).
 3. Podział wskazanej nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia wskazanej nieruchomości w trybie administracyjnym.
 5. Przygotowanie mapy do celów projektowych dla wskazanej nieruchomości.
 6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybranego budynku.
 7. Sporządzenie dokumentacji w celu zasiedzenia wskazanej nieruchomości.
 8. Wykorzystanie technik GIS w celu wyznaczenia optymalnej lokalizacji składowiska odpadów na podstawie ogólnodostępnych danych w wybranej gminie.

dr inż. Ihor Romanyshyn

 1. Prace geodezyjne przy realizacji inwestycji budowlanej.
 2. Opracowanie mapy numerycznej do celów projektowych.
 3. Inwentaryzacja powykonawcza inwestycji budowlanej.
 4. Inwentaryzacja i projekt modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej na wybranym terenie (2 osoby).
 5. Pomiar i opracowanie poziomej osnowy geodezyjnej metodą GNSS (2 osoby).
 6. Pomiar i opracowanie wysokościowej osnowy geodezyjnej metodą GNSS (2 osoby).
 7. Weryfikacja topografii pasma Łysogóry (2 osoby).
 8. Pomiary wysokościowe pasma Łysogóry (2 osoby).
 9. Weryfikacja danych geodezyjnych na terytoriach z ograniczonym dostępem (2 osoby).

Inżynieria Środowiska (prace magisterskie) 2023/2024

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

 1. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniach wentylowanych przez układy zdecentralizowane.
 2. Analiza stężenia zanieczyszczeń pyłowych w pomieszczeniach biurowych.
 3. Analiza wyajności odzysku ciepła w urządzeniach z naprzemiennym nawiewem i wywiewem powietrza.
 4. Symulacje CFD wentylacji naturalnej w pomieszczeniach biurowych.
 5. Analiza komfortu cieplnego w pomieszczeniach z różnymi systemami zacienienia okien.
 6. Analiza stanu powietrza w pomieszczeniach biurowych z uwzglęnieniem zmian warunków zewnętrznych.

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna dla budynku hotelowego z częścią gastronomiczną oraz basenem
 2. Instalacja grzewcza oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku użyteczności publicznej przy współpracy z odnawialnymi źródłami energii

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1)

 1. Badanie procesów wysokotemperaturowej pirolizy biomasy w celu syntezy gazu o wysokiej zawartości metanu

dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Analiza komfortu cieplnego w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej
 2. Analiza jakości powietrza wewnętrznego w budynkach Politechniki Świętokrzyskiej
 3. Instalacje centralnego ogrzewania i c.w.u. dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Tarnowie
 4. Instalacja centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakopanem wraz z charakterystyką energetyczną

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1)

 1. Audyt energetyczny i ekologiczny budynku użyteczności publicznej/mieszkalnego
 2. Analiza wpływu parametrów systemów technicznych na charakterystykę energetyczną budynku

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

 1. Ocena porównawcza technicznych aspektów wykorzystania biomasy z roślin energetycznych dla domu jednorodzinnego
 2. Analiza techniczna i ekonomiczna wybranych rodzajów biomasy stalej dla wykorzystania na cele energetyczne
 3. Analiza rozwiązań instalacji ogrzewania budynku jednorodzinnego przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej
 4. Analiza efektywności energetycznej hybrydowej instalacji grzewczo-wentylacyjnej dla domu jednorodzinnego
 5. Opracowanie koncepcji instalacji centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej z kilku źródeł energii
 6. Analiza zawartości części lotnych i popiołu w wybranych roślinach w aspekcie ich wykorzystania energetycznego

prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski (liczba miejsc 3)

 1. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału kamionkowego 400 mm
 2. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnego kanału betonowego 800 mm
 3. Bezwykopowa rehabilitacja sanitarnych kanałów betonowych metodą cipp
 4. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 300 mm
 5. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego deszczowego kanału betonowego 400 mm
 6. Ocena bezpieczeństwa konstrukcyjnego sanitarnego kanału betonowego 200 mm

dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

 1. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu Nowym
 2. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu Leśnym
 3. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej za pomocą technologii Rib Loc i in situ w osiedlu Zielonym
 4. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy W-1
 5. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy W-2
 6. Odnowa kolektora sanitarnego i przewodu wodociągowego w ulicy W-3

dr inż. Agata Zwierzchowska (liczba miejsc 2)

 1. Bezwykopowa budowa gazociągów
 2. Technologie budowy gazociągów
 3. Wymagania formalno-prawne dla budowy przewodów kanalizacyjnych
 4. Proces inwestycyjny budowy sieci kanalizacyjnych

dr Małgorzata Widłak (liczba miejsc 1)

 1. Analiza obniżania toksyczności gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi metodą fitoremediacji
 2. Analizie ryzyka translokacji metali ciężkich w glebach leśnych

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Studium metod usuwania hormonów z wód i ścieków
 2. Analiza gospodarki odpadami w wybranej gminie rolniczej

dr inż. Agata Ludynia (liczba miejsc 2)

 1. Opracowanie modelu sieci kanalizacji deszczowej dla wybranej zlewni z wykorzystaniem programu SWMM.

Odnawialne Źródła Energii (prace magisterskie) 2022/2023

dr inż. Katarzyna Stokowiec (liczba miejsc 1)

 1. Porównanie pracy powietrznej i gruntowej pompy ciepła w instalacji grzewczej budynku jednorodzinnego
 2. Hybrydowe połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła jako układ klimatyzacyjny z możliwością wspomagania ogrzewania.

dr inż. Sylwia Wciślik (liczba miejsc 1)

 1. Potencjał energetyczny prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Studium przypadku. Praca badawczo-projektowa z wykorzystaniem pyranometru
 2. Termomodernizacja budynku do standardu pasywnego.

dr inż. Anna Parka (liczba miejsc 1)

 1. Analiza awaryjności instalacji fotowoltaicznych
 2. Przykłady rozwiązań solarnych instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk (liczba miejsc 2)

 1. Analiza odzysku ciepła w akumulacyjnym wymienniku ciepła
 2. Analiza wpływu długości cyklu pracy urządzeń fasadowych na redukcję stężenia zanieczyszczeń w pomieszczniu
 3. Analiza rozkładu prędkości powietrza w pomieszczeniu z wentylacją fasadową
 4. Analiza stężenia pyłów PM2.5 oraz PM10 w pomieszczeniach bytowych

prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko (liczba miejsc 1)

 1. Opracowanie koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii w hybrydowej instalacji ogrzewania domu jednorodzinnego
 2. Optymalizacja wydajności pompy ciepła dla warunków ogrzewania budynku jednorodzinnego

dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk (liczba miejsc 3)

 1. Analiza energooszczędnych rozwiązań technicznych w wybranym budynku wraz z doborem źródła ciepła
 2. Analiza porównawcza odzysku ciepła z instalacji słonecznej systemu solarnego dla układu samodzielnego i współpracującego z dodatkowym źródłem ciepła
 3. Opracowanie racjonalnych rozwiązań, umożliwiających zagospodarowanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska popiołów lotnych ze spalania paliwa w elektrowni Enea Połaniec
 4. Analiza rozwiązań systemów ogrzewania i wentylacji domu jednorodzinnego wykorzystującego odnawialne źródła energii
 5. Opracowanie koncepcji systemów ogrzewania budynków biurowych wykorzystujących odnawialne źródła energii
 6. Optymalizacja systemu zasilania domu jednorodzinnego. Opracowanie koncepcji

dr Magdalena Woźniak (liczba miejsc 1)

 1. Perspektywy dywersyfikacji zagospodarowania wsi.

dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk (liczba miejsc 1)

 1. Analiza gospodarki odpadami biodegradowalnymi – szanse i zagrożenia

Geodezja i Kartografia (prace magisterskie) 2023/2024

prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski

 1. „Projekt modernizacji sytuacyjnej osnowy szczegółowej na obszarze m. Kielc wg koncepcji „gniazd”.”
 2. „Gniazda” – alternatywą sieciowych konstrukcji geodezyjnych osnów szczegółowych.

dr inż. Agnieszka Cienciała (liczba miejsc 4)

 1. Problematyka map z projektem podziału nieruchomości sporządzanych na potrzeby postępowań sądowych dotyczących zniesienia współwłasności, bądź podziału majątku wspólnego.
 2. Wybrane mapy do celów prawnych w sprawach cywilnych procesowych.
 3. Dokumentacja geodezyjno-prawna dotycząca granic a wybrane procedury gospodarowania nieruchomościami.
 4. Mapa do zasiedzenia jako dokument w postępowaniach sądowych.
 5. Dokumentacja geodezyjna przy ustanawianiu drogi koniecznej.

dr inż. Łukasz Kulesza

 1. Analiza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wskazanej gminie.
 2. Analiza trendów cenowych dla prac geodezyjnych sektora publicznego w poszczególnych asortymentach we wskazanym powiecie.
 3. Nieruchomość lokalowa jako przedmiot inwestycji.
 4. Problematyka regulacji stanu prawnego gruntów pod drogami publicznymi.
 5. Ocena jakości danych ewidencyjnych po procesie modernizacji EGiB w wybranym obrębie ewidencyjnym.
 6. Porównanie funkcjonalności geoportalu krajowego z wybranym geoportalem gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

dr inż. Karol Krawczyk

 1. Obsługa geodezyjna podczas budowy drogi ekspresowej (na przykładzie..).
 2. Obsługa geodezyjna podczas wielokondygnacyjnego budowy budynku mieszkalnego (na przykładzie…).
 3. Obsługa geodezyjna podczas budowy hali magazynowej (na przykładzie…).
 4. Obsługa geodezyjna przy rektyfikacji suwnicy (na przykładzie…).
 5. Wpływ transportu drogowego na geodezyjną osnowę pomiarową.
 6. Pozyskanie danych przestrzennych (za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych) do monitoringu zagrożeń w Kadzielni w Kielcach.

dr inż. Justyna Wójcik-Leń

 1. Metodyka modernizacji ewidencji gruntów i budynków na przykładzie wybranego obrębu.
 2. Opracowanie dokumentacji środowiskowej na potrzeby realizacji prac scalania i wymiany gruntów na wybranym obiekcie.
 3. Metodyka optymalnych rozwiązań projektu scalania gruntów z kontekście zagospodarowania obszarów problemowych rolnictwa na przykładzie wybranego obiektu.
 4. Aspekty środowiskowe i krajobrazowe rolnictwa w opracowaniu założeń do projektu scalenia gruntów.
 5. Analiza struktury przestrzennej obszarów wiejskich w celu określenia zapotrzebowania na prace scalania i wymiany gruntów na przykładzie wybranej gminy.

dr inż. Artur Warchoł

 1. Temat do indywidualnego ustalenia – możliwa jest realizacja tematu uzgodnionego indywidualnie z zakresu: skanowania laserowego, modelowania BIM, przetwarzania chmur punktów, fotogrametrii, analiz GIS, inwentaryzacji zieleni itp. W tym celu proszę osoby zainteresowane o kontakt: awarchol@tu.kielce.pl
 2. Porównanie chmur punktów ze skanowania laserowego i automatycznego dopasowania zdjęć
 3. Gęstość danych w projektach LiDAR – teoria i praktyka.
 4. Ocena dokładności wykonania modelu BIM na podstawie chmury punktów.
 5. Jakość chmur punktów LiDAR z UAV.
 6. Ocena chmur punktów LiDAR pozyskanych w technologii SLAM.
 7. Geometryczne aspekty inwentaryzacji zieleni miejskiej.
 8. Wykrywanie pokryć azbestowych na budynkach na podstawie danych geodezyjnych.
 9. Określanie powierzchni nieprzepuszczalnych na terenach miejskich przy użyciu danych geodezyjnych.

dr inż. Łukasz Kapusta

 1. Optymalizacja procesu tyczenia budynku.
 2. Pomiary pionowości obiektów wysmukłych wraz z analizą dokładności.
 3. Ocena doboru gęstości siatki pomiarowej w badaniu objętości mas ziemnych.

dr inż. Ihor Romanyshyn

 1. Badania dokładności wyznaczenia współrzędnych w pomiarach GNSS.
 2. Badanie dokładności pomiarów GNSS w trudnych warunkach obserwacyjnych.
 3. Analiza dokładności niwelacji satelitarnej.
 4. Analiza dokładności pomiarów GNSS w wyznaczeniu poziomej osnowy geodezyjnej.
 5. „Analiza dokładności pomiarów GNSS w wyznaczeniu wysokościowej osnowy geodezyjnej.”
 6. Analiza dokładności tyczenia obiektu z wykorzystaniem technologii GNSS.
 7. „Badanie dokładności pomiarów GNSS z zastosowaniem mobilnych aplikacji pomiarowych.”
 8. Analiza działania satelitarnych systemów na wybranym terenie.
 9. Analiza danych geodezyjnych na terytoriach z ograniczonym dostępem.
 10. „Analiza dokładności pomiarów GNSS z zastosowaniem komercyjnych sieci stacji referencyjnych. „

dr Maciej Hajdukiewicz

 1. Dokumentacja małych budowli zabytkowych technikami fotogrametrycznymi, na przykładzie obiektu w Lipowym Polu.
 2. Wizualizacje i modele przestrzenne obiektów przyrodniczych z użyciem fotogrametrii i UAV.
 3. Badanie zanieczyszczenia światłem z użyciem teledetekcji i fotogrametrii UAV.
 4. Analiza zmian albedo instalacji fotowoltaicznej w zobrazowaniach multispektralnych z UAV.
 5. Przetwarzanie i analiza termogramów składowiska odpadów w Promniku k. Kielc, pozyskanych z użyciem UAV.