Harmonogram zjazdów, rok akademicki 2021/2022

 

W przypadku problemów z wyświetlaniem proszę odświeżyć stronę (F5)
(przeglądanie strony zalecane w przeglądarce innej niż Internet Explorer)

kierunek Geodezja i Kartografia

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I

Zjazd 1

Rok II

Zjazd 1

Rok III

Zjazd 1

Rok IV

Zjazd 1


Studia niestacjonarne II stopnia

specjalność: Geodezja Inżynieryjna

Rok I

Ze względu na trwającą rekrutację na studia II stopnia, pierwszy rok studiów II stopnia nie ma zaplanowanych zajęć na pierwszym zjeździe. Zajęcia rozpoczną się od kolejnych zjazdów.

Rok II

specjalność: Geomatyka, Kataster i Nieruchomości

Rok I

Ze względu na trwającą rekrutację na studia II stopnia, pierwszy rok studiów II stopnia nie ma zaplanowanych zajęć na pierwszym zjeździe. Zajęcia rozpoczną się od kolejnych zjazdów.

Rok II

Zjazd 1


kierunek Inżynieria Środowiska

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I

Zjazd 1

Rok II

Zjazd 1

Rok III

Zjazd 1

Rok IV, specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne 

Zjazd 1


Studia niestacjonarne II stopnia

Rok I, specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

Rok I, specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne

Rok II, specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

 


kierunek Odnawialne Źródła Energii

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I 

Zjazd 1

Rok II

Zjazd 1

Rok III

Zjazd 1