Zarządzenie Dziekana Nr 1/2020

Załącznik nr 1 – harmonogram zjazdów, rok akad. 2020/2021

 

W przypadku problemów z wyświetlaniem proszę odświeżyć stronę (F5)
(przeglądanie strony zalecane w przeglądarce innej niż Internet Explorer)

kierunek Geodezja i Kartografia

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I

Zjazd 1 

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

Rok II

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

Rok III

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

Rok IV

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10


Studia niestacjonarne II stopnia

specjalność: Geodezja Inżynieryjna

Rok II

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10

specjalność: Geomatyka, Kataster i Nieruchomości

Rok I

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6 – ze zmianami 2021-04-20

Zjazd 7 – ze zmianami 2021-04-20

Zjazd 8

Zjazd 9 – ze zmianami 2021-04-20

Zjazd 10

Rok II

Zjazd 1

Zjazd 2

Zjazd 3

Zjazd 4

Zjazd 5

Zjazd 6

Zjazd 7

Zjazd 8

Zjazd 9

Zjazd 10


kierunek Inżynieria Środowiska

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I

Zjazdy 1-10

Rok II

Zjazdy  1-10

Rok III

Zjazdy 1-10

Rok IV, specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne 

Zjazdy 1-10


Studia niestacjonarne II stopnia

Rok I, specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

Zjazdy 1-10

Rok I, specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne

Zjazd 1-10

Rok II, specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja

Zjazdy 1-10


kierunek Odnawialne Źródła Energii

Studia niestacjonarne I stopnia

Rok I 

Zjazdy 1-10

Rok II

Zjazdy 1-10