Informacje Dziekanatu

Zasady wystawiania faktur VAT

Przykład obliczania średniej ocen za rok studiów

Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie przedmiotów

Wniosek o uzupełnienie ocen w systemie USOS

Podanie do Prodziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej

 

Informacje dotyczące wydania dokumentacji dyplomowej – dyplomu i suplementu w języku angielskim

Zarządzenie Rektora

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim  PDF       DOC

Wniosek o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu lub dodatkowego odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim PDF     DOC