Aktualne przepisy prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora


⇒ postępowania awansowe

dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Uchwała Rady Wydziału


postępowania habilitacyjne

dr inż. Andrzej J. Wandrasz

Wniosek

Autoreferat

Skład komisji z 6 grudnia 2019

Skład komisji z 24 stycznia 2020

Skład komisji z 27 kwietnia 2020

Harmonogram postępowania

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Bartosz Szeląg

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Jolanta Latosińska

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Ewa Zender-Świercz

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

Odwołanie

Decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów

Uchwała Politechniki Lubelskiej

dr inż. Grzegorz Makomaski

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Uchwała Senatu Politechniki Świętokrzyskiej

dr inż. Łukasz Bąk

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Tomasz Ciesielczuk

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postepowania

Uchwała Rady Wydziału


postępowania doktorskie

mgr inż. Anna Rusin

Recenzja – prof. dr hab. inż. Maciej Kumor

Recenzja – prof. dr hab. inż. Maciej Manecki

Streszczenie

mgr inż. Joanna Muszyńska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Witold Żukowski

Streszczenie

mgr inż. Katarzyna Wijas

Recenzja – prof. dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak

Recenzja – dr hab. inż. Jadwiga Królikowska, prof. PK

Streszczenie (j. angielski)

mgr inż. Daria Brukhanska

Recenzja – dr hab. Joanna Lach, prof. PCz

Recenzja – prof. Andrzej Kłos

Streszczenie – Daria Brukhanska

mgr inż. Tomasz Kwiatkowski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak

Recenzja – prof. dr hab. Kazimierz Szymański

Streszczenie (j. angielski)

mgr inż. Joanna Pasternak

Recenzja – prof. dr hab. inż. Anna Grzybek

Recenzja – dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. AGH

Streszczenie (j. angielski)

mgr inż. Kamila Mizerna

Recenzja – dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, prof. UO

Recenzja – dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. PW

Streszczenie (j. angielski)

Streszczenie (j. polski)

mgr inż. Piotr Pijarowski

Recenzja – dr hab. inż. Stanisław Rybicki, prof. PK

Recenzja – dr hab. Joanna Lach, prof. PCz

Streszczenie (j. angielski)

Streszczenie (j. polski)

mgr inż. Maria Gierczak

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz R. Rak

Recenzja – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

mgr inż. Katarzyna Górska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

mgr inż. Jarosław Górski

Recenzja – dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski

mgr inż. Edyta Nartowska

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor, prof. UTP

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

mgr inż. Anna Picheta-Oleś

Recenzja – prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

mgr inż. Grzegorz Spurek

Recenzja – dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. PŚk

Recenzja – dr hab. inż. Adam Łuksa, prof. UTH

mgr inż. Bartosz Szeląg

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. P.Cz.

Recenzja – prof. dr hab. inż. Józef Dziopak

mgr Anna Twarowska

Recenzja – dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, prof. PŚk

Recenzja – dr hab. inż. Małgorzata Makowska

mgr inż. Sylwia Wciślik

Recenzja – dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński

mgr Barbara Włodarczyk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Recenzja – dr hab. inż. Mikołaj Sikorski, prof. PŚk

mgr Magdalena Woźniak

Recenzja – dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Recenzja – prof. dr hab. Kazimierz Szymański

mgr inż. Ewa Zender-Świercz

Recenzja – dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek

mgr inż. Anna Tyburczyk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

Recenzja – dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. P. Koszalińskiej

mgr inż. Dagmara Adamczyk

Recenzja – dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK

Recenzja – prof. dr hab. inż. Zbigniew Szperliński

mgr inż. Klara Ramm-Szatkiewicz

Recenzja – dr hab. inż. Izabela Zimoch

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

mgr inż. Łukasz Walaszczyk

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

Recenzja – dr hab. Wacław Makowski

mgr inż. Marianna Olenets

Recenzja – dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk

Recenzja – dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW

mgr inż. Anna Parka

Recenzja – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Recenzja – dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

mgr inż. Justyna Klein

Recenzja – dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota, prof. PŚl

Recenzja – dr hab. inż. Grzegorz Kaczor

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Klein

mgr inż. Agata Ludynia

Recenzja – dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ

Recenzja – dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. PB

mgr inż. Kamil Mogielski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Recenzja – dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż Kamila Mogielskiego

mgr inż. Renata Stoińska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

Recenzja – dr hab. Krzysztof Chmielowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Stoińskiej

mgr inż. Katarzyna Stokowiec

Recenzja – prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek

Recenzja – dr hab. inż. Sławomir Poskrobko

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Stokowiec