Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka na okres od 4 lipca 2023 r. do 31 sierpnia 2024 r. powołany Zarządzeniem Nr 69/23 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 4 lipca 2023 r.

 • dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk – Dyrektor – Przewodnicząca Rady
 • dr hab. inż. Łukasz Orman, prof. PŚk – Zastępca Dyrektora – Zastępca Przewodniczącej Rady
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski
 • prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
 • dr hab. inż. Łukasz Bąk, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Hanna Koshlak, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jolanta Latosińska, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Ewa Zender-Świercz, prof. PŚk

Dyrektor Naukowy Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:
dr hab. Lidia Dąbek, prof PŚk
bud. Energis, pok. 3.07, tel. 41 34 24 889, email: ldabek@tu.kielce.pl

Obsługa administracyjna Dyrektora Naukowego Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:
mgr Martyna Cedro
bud. Energis, pokój 3.07, tel. 41 34 24 886, email: mcedro@tu.kielce.pl