Studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2022/2023

Karty przedmiotów 2022/2023

semestr 1

Fizyka 1

Geometria wykreślna i grafika komputerowa z CAD

Matematyka 1

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy informatyki

Podstawy metrologii

Podstawy nauk o Ziemi

semestr 2

Fizyka 2

Geodezja 1

Geomatyka

Język obcy 1

Matematyka 2

Podstawy inżynierii środowiska

Podstawy normalizacji

Techniki pomiarowe w geodezji

semestr 3

Budownictwo ogólne

Fizyka stosowana w geomatyce

Geodezja 2 (łącznie z ćwiczeniami terenowymi)

Geodezja 3

Język obcy 2

Komputerowe obliczenia geodezyjne

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy rachunku wyrównawczego

Technologie informacyjne

semestr 4

Geodezja 3

Język obcy 3

Programowanie komputerowe

Przekształcenia i ochrona terenów

Rachunek wyrównawczy

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów

Systemy geoinformacyjne GIS

Teledetekcja i fotointerpretacja

semestr 5

Fotogrametria naziemna lotnicza i satelitarna

Geodezja 4 z ćwiczeniami terenowymi

Geodezja fizyczna i podstawy geofizyki

Geodezja Inżynieryjna 1

Język obcy 4

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Ochrona środowiska

Podstawy prawa

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Ewidencja gruntów i budynków

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych

Geodezja inżynieryjna 2

Podstawy prawa

Pomiary specjalne z geodezji inżynieryjnej

Prawo geodezyjne i akty wykonawcze

Systemy pozycjonowania i nawigacj

Wstęp do katastru

Zastosowanie teledetekcji i GIS

semestr 7

Base photogrammetry

Bazy danych w geomatyce

Geodezja fizyczna i podstawy geofizyki

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Geodezyjne pomiary przemieszczeń i deformacji

Geodynamika i badanie kształtu Ziemi

Geomatics

Gospodarka nieruchomościami

Podstawy miernictwa górniczego

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Remote Sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wprowadzenie do obrotu i zarządzania nieruchomościami

Wykorzystanie operatów szacunkowych przez administrację

semestr 8

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarzadząnie nieruchomościami

Ochrona własności intelektualnej

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Projektowanie prac geodezyjnych

Semininarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Dziedzictwo kulturowe Regionu

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazków

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Zarządzanie firmą

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

semestr 1

Fizyka 1

Geomatyka 1

Geometria wykreślna i grafika komputerowa z CAD

Matematyka 1

Podstawy geotechniki i geologii

Podstawy informatyki

Podstawy metrologii

Podstawy nauk o Ziemi

semestr 2

Fizyka 2

Geodezja 1

Geomatyka 2

Język obcy 1

Matematyka 2

Podstawy inżynierii środowiska

Podstawy normalizacji

Techniki pomiarowe w geodezji

semestr 3

Budownictwo ogólne

Fizyka Stosowana w Geomatyce

Geodezja 2

Język obcy 2

Komputerowe obliczanie geodezyjne

Matematyka stosowana w geomatyce

Podstawy fotogrametrii

Podstawy rachunku wyrównawczego

Technologie informacyjne

semestr 4

Geodezja 3 + ćwiczenia terenowe

Język obcy 3

Programowanie komputerowe

Przekształcenia i ochrona terenów

Rachunek wyrównawczy

Statystyczne metody opracowania wyników pomiarów

Systemy geoinformacyjne GIS

Teledetekcja i fotointerpretacja

semestr 5

Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna

Geodezja 4

Geodezja inżynieryjna 1

Język obcy 4

Kartografia i wizualizacje tematyczne

Ochrona środowiska

Podstawy prawa

Zastosowania fotogrametrii

semestr 6

Ewidencja gruntów i budynków

Fotointerpretacja obrazów lotniczych i satelitarnych

Geodezja Inżynieryjna 2

Język obcy 5

Pomiary specjalne z geodezji inżynieryjnej

Prawo geodezyjne i gospodarki nieruchomościami

Systemy pozycjonowania i nawigacji

Wstęp do katastru

Zastosowania teledetekcji w gospodarce i mapy tematyczne

semestr 7

Base Photogrammetry

Bazy danych w geomatyce

Geodezja fizyczna i podstawy geofizyki

Geodezja wyższa i astronomia geodezyjna

Geodezyjne pomiary przemieszczeń

Geomatics and vocabulary

Gospodarka nieruchomościami

Podstawy miernictwa górniczego

Podstawy szacowania wartości nieruchomości

Remote Sensing and Photointerpretation

Systemy informacji o terenie

Wprowadzenie do obrotu i zarządzania nieruchomościami

Wykorzystanie operatów szacunkowych przez administrację

semestr 8

Geodezyjny monitoring środowiska

Geomatyka w inżynierii środowiska

Inwentaryzacja powykonawcza budynków i lokali

Obrót i zarządzanie nieruchomościami

Ochrona własności intelektualnej

Planowanie przestrzenne i plany miejscowe

Praca dyplomowa

Praktyka zawodowa

Projektowanie prac geodezyjnych

Seminarium dyplomowe

Wybrane aspekty gospodarowania nieruchomościami

przedmioty HES

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

Dziedzictwo kulturowe Regionu

Etyka

Historia cywilizacji europejskiej

Historia muzyki

Historia techniki i wynalazków

Instrumentoznawstwo

Podstawy ekonomii

Zarządzanie firmą

Studia niestacjonarne drugiego stopnia od roku akademickiego 2019/2020

Karty przedmiotów 2019/2020

specjalność: Geodezja Inżynieryjna

semestr 1

Geodezja górnicza i pomiary deformacji górniczych

Analizy osnów

Język obcy

Kartografia tematyczna

Matematyka

Nieruchomości rolne leśne i kataster

Ochrona własności intelektualnej

Procedury katastralne i urządzanie terenów rolnych

Redakcja map i mapoznawstwo

Zakładanie i modelowanie osnowy geodezyjnej

semestr 2

Displacements and Deformations measurements

Geodezja fizyczna i grawimetria

Geodynamika i wyznaczanie kształtu Ziemi

Geostatystyka

Metody opracowania danych GNSS (GI)

Satalite navigation

Surveying Engineering

Zaawansowane metody geodezji inżynieryjnej I

Zaawansowane technologie teledetekcyjne i fotogrametryczne

Zaawansowane_metody_tworzenia_baz_danych

semestr 3

Geodezyjna obsługa autostrad i węzłów drogowych

Geotechnika w geodezji

Procedury_i_dokumentacja_dla_PZGiK

Skaning laserowy i opracowanie jego wyników

Systemy_informacji_przestrzennej

Zaawansowane metody geodezji inżynieryjnej II

semestr 4

Pomiary GNSS w zastosowaniach inżynierskich

Praca dyplomowa magisterska

Praktyki zawodowa

Seminarium dyplomowe

Wycena nieruchomości szczególnych i zarządzanie

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do pozyskiwania danych przestrzennych

Pomiar i ewidencja uzbrojenia terenu (GESUT)

wybieralny_Tworzenie i zastosowanie NMT

wybieralny_Wybrane aspekty hydrografii, batymetrii i ustalania linii brzegu

przedmioty HES

Historia geodezji

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Psychologia społeczna

Wystąpienia publiczne

specjalność: Geomatyka, Kataster i Nieruchomości

semestr 1

Język obcy

Kartografia tematyczna

Matematyka

Ochrona własności intelektualnej

Procedury z zakresu pośr. i zarządz.

Redakcja map i mapoznawstwo

Rekultywacja hałd i zwałowisk

Systemy katastralne

Zaawansowane metody geod.inż

Zaawansowane techniki pom.

semestr 2

Geodezja fizyczna i grawimetria

Geodynamika i wyznaczanie kształtu Ziemi

Geostatystyka

Land surveying and cadastre

Metody opracowania danych GNSS

Selected aspects of land information system

Urządzanie terenów rolnych i leśnych

Wybrane aspekty procedur nieruchomości

Wybrane zagadnienia poprawy struktury agrarnej

Zastosowane technologie teledetekcyjne i fotogrametryczne

Zaawansowane_metody_tworzenia_baz_danych

semestr 3

Gospodarka nieruchomościami publicznymi

Katastralne aspekty postępowań administracyjnych i sądowych

Procedury_i_dokumentacja_dla_PZGiK

Systemy_informacji_przestrzennej

Wycena nieruchomości szczególnych

semestr 4

Praca dyplomowa magisterska

Praktyczne aspekty wyceny nieruchomości – niestacjonarne

Praktyki zawodowa

Seminarium dyplomowe

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych do pozyskiwania danych przestrzennych

Wybrane aspekty hydrografii, barymetrii i ustalania linii brzegu

wybieralny_Gleboznawstwo i podstawy klasyfikacji gruntów

wybieralny Zastosowania teledetekcji w monitorowaniu i ochronie środowiska

wybieralny Zastosowanie termowizji w badaniach zróżnicowania temperaturowego i ubytków ciepła

Przedmioty HES

Historia geodezji

Komunikacja interpersonalna

Podstawy negocjacji

Poprawna polszczyzna w praktyce

Psychologia społeczna

Wystąpienia publiczne

Studia niestacjonarne I stopnia

program studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2015/2016)

program studiów niestacjonarnych I stopnia (od roku ak. 2017/2018)

program studiów niestacjonarnych II stopnia (wkrótce)

Karty przedmiotów 2015/16

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Karty przedmiotów 2017/18

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7

semestr 8

Studia niestacjonarne II stopnia