Jubileusz 100-lecia PZITS

W imieniu Pani Małgorzaty Janiszewskiej Prezes Zarządu PZITS O/ Kielce zapraszam wszystkich Członków Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej na uroczystość Jubileuszu 100-lecia PZITS, która odbędzie się 6 czerwca (czwartek) 2019 r. w Sali Kominkowej WDK im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Początek spotkania o godzinie 15.

W programie:

– wystąpienie Prezes Oddziału PZITS Kielce

– wręczenie honorowych Odznaczeń PZITS

– wystąpienia Gości

– referat branżowy

– poczęstunek

Udział Członków PZITS w uroczystości jest bezpłatny, proszę o potwierdzenie udziału do dnia 30 maja 2019 r. (jgorski@tu.kielce.pl).

Przewodniczący Koła PZITS przy PŚk dr inż. Jarosław Górski

Warsztaty PZITS 2019

Serdecznie zapraszamy studentów kierunku Inżynieria Środowiska WIŚGiE do uczestnictwa w dniach 3-4 października 2019 r. w drugiej edycji „Warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych” organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa.Warsztaty będą podzielone na poszczególne sesje tematyczne, realizowane jednocześnie w osobnych salach, co umożliwi uczestnikom wybór najbardziej interesujących dla nich prelekcji i dyskusji. Opłaty zgodnie z poniższą tabelą:

 

Opłaty* Rejestracja przed 1.06.2019 Rejestracja po 1.06.2019
Studenci i Doktoranci będący członkami PZITS 0 zł 50 zł
Studenci i Doktoranci niebędący członkami PZITS 50 zł 50 zł

Opłata dla „Studentów i Doktorantów” w Warsztatach obejmuje: udział w panelach, otrzymanie materiałów, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiadów. Transport zapewnia WISGiE.

Więcej informacji: http://warsztaty.pzits.pl/warsztaty-2019/

Rejestracja: http://warsztaty.pzits.pl/rejestracja/

Przewodniczący Koła PZITS przy PŚk dr inż. Jarosław Górski

ZEBRANIE

Zapraszam członków Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej na zebranie, które odbędzie się 22.05.2019 r. o godzinie 13.30 w sali 1.15 Energis. Bardzo proszę o przybycie, ze względu na niezbędne ustalenia dotyczące naszej działalności w bieżącym roku kalendarzowym dotyczące m.in.:

 • obchodów Jubileuszu100-lecia PZITS, które odbędą się 6 czerwca (czwartek) 2019 r. w Sali Kominkowej WDK im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.
 • warsztatów pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych organizowanych przez Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, które odbędą się w Warszawie w dniach 3–4 października 2019 r.

Przewodniczący Koła PZITS przy PŚk

dr inż. Jarosław Górski

INFORMACJA

W następstwie wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” proszę wszystkich członków Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej o pobranie i złożenie do pokoju 4.15A wypełnionego oświadczenia.

Przewodniczący Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej – Dr inż. Jarosław Górski

ZEBRANIE

Zapraszam członków oraz osoby zainteresowane wstąpieniem do Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej na zebranie informacyjne, które odbędzie się 09.05.2018 r. o godzinie 13.00 w Sali 1.15 Energis. Bardzo proszę o przybycie, ze względu na niezbędne ustalenia dotyczące naszej działalności w bieżącym roku kalendarzowym. W szczególności zapraszam osoby, które złożyły deklaracje o wstąpieniu do Koła pod koniec 2017 r.

Przewodniczący Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej – dr inż. Jarosław Górski

KONFERENCJA

W dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Cedzynie w Hotelu Uroczysko odbędzie się VII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe NO-DIG POLAND 2018. Tematyka planowanej konferencji obejmuje zagadnienia ściśle związane z wykorzystaniem technologii bezwykopowych w projektowaniu, budowie i odnowie przewodów infrastruktury podziemnej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, drogowej oraz kolejowej, a także w bezwykopowej budowie tuneli infrastrukturalnych. Oprócz sesji plenarnej będą też zewnętrzne pokazy sprzętu stosowanego w technologiach bezwykopowych. Poniżej link do strony konferencji: http://nodigpoland.pl

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o zgłoszenie tego faktu do przewodniczącego Koła – pok. 4.15, bud. A,
do 16.04.2018r.

Przewodniczący Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej – Dr inż. Jarosław Górski

Osoby zainteresowane możliwością wpisu do suplementu do dyplomu informacji o przynależności do Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej proszone są o zgłaszanie się do Przewodniczącego Koła z wypełnionym zaświadczeniem (załącznik). Informacja o dacie wstąpienia do PZITS jest podane na legitymacji członkowskiej, którą Państwo otrzymali. W razie wątpliwości proszę o kontakt.

Przewodniczący Koła PZITS przy PŚk Dr inż. Jarosław Górski

 

W dniu 15.11.2017 r. w ramach działalności Koła PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki odbył się wyjazd studyjny na obiekty związane z gospodarką wodno-ściekową na terenie gmin powiatu kieleckiego: Górno, Bieliny, Nowa Słupia. W wizycie uczestniczyło 32 studentów IV, III i II roku studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Środowiska, dwóch opiekunów (dr inż. Jarosław Górski, dr inż. Jolanta Latosińska) oraz Pan mgr inż. Andrzej Janicki (członek Zarządu Oddziału PZITS Kielce, jeden z inicjatorów wizyty). Celem wyjazdu było zapoznanie się z praktycznymi aspektami funkcjonowania systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania/odprowadzania ścieków, podczas wizyty odpowiednio na:

 • Oczyszczalni ścieków w Cedzynie.
 • Ujęciu wody w Górnie.
 • Oczyszczalni ścieków w Bielinach.
 • Przepompowniach ścieków w Hucie Starej.
 • Przepompowni wody w Hucie Szklanej.

Wyjazd zakończono na Św. Krzyżu, gdzie Pan Andrzej Janicki w bardzo ciekawy sposób przedstawił historię zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w najwyżej położonym miejscu woj. świętokrzyskiego. Należy podkreślić, że już od samego początku wycieczki, Pan Andrzej, jako projektant z wieloletnim doświadczeniem przekazywał uczestnikom wiele interesujących i praktycznych ciekawostek dotyczących gospodarki wodno-ściekowej w przedmiotowych gminach. Podsumowując, studenci mogli na własne oczy zobaczyć urządzenia i procesy zachodzące na oczyszczalniach ścieków różnego typu, przeznaczonych dla niewielkich jednostek osadniczych na terenach wiejskich oraz obiekty sieciowe niezbędne do zaopatrzenia w wodę (ujecie, przepompownia) oraz odprowadzania ścieków (przepompownie) zlokalizowane w trudnym terenie, jakim niewątpliwie są Góry Świętokrzyskie. Ponadto dzięki uprzejmości  w szczególności Pana Grzegorza Ciepieli (kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Górnie) oraz Pana Andrzeja Romańskiego (kierownik  Referatu Usług Komunalnych w Bielinach) studenci zapoznali się podstawowymi problemami eksploatacyjnymi na poszczególnych obiektach, co niewątpliwie może im pomóc przy projektowaniu tego typu urządzeń w przyszłości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez członków PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

Przewodniczący Koła PZITS Przy Politechnice Świętokrzyskiej

Jarosław Górski

Wycieczka techniczna – Święty Krzyż

Wyjazd na wycieczkę w dniu 15.11.2017 r. (środa) o godzinie 8.15. Zbiórka o godzinie 8.00 przed budynkiem ENERGIS od strony parkingu na ul. Studenckiej.  Powrót około godziny 15.00-16.00.

Przewodniczący Koła PZITS przy PŚK – dr inż. Jarosław Górski

Wycieczka techniczna

W dniu 15.11.2017 r. (środa) zaplanowano wycieczkę dla członków Koła PZITS przy PŚk, obejmującą zwiedzanie obiektów technicznych związanych z systemami zaopatrzenia w wodę i oczyszczania/odprowadzania ścieków sanitarnych. Szczegółowy program wyjazdu poniżej.

 • Oczyszczalnia ścieków w Cedzynie
 • Ujęcie wody w Górnie
 • Oczyszczalnia ścieków w Bielinach
 • Przepompownia ścieków w Hucie Starej
 • Przepompownia wody w Hucie Szklanej
 • Św. Krzyż – historia zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w najwyżej położonym miejscu woj. świętokrzyskiego

Ilość miejsc ograniczona. Osoby chętne do wzięcia udziału w wycieczce proszę o zapisywanie się w pokoju 4.15 A w terminie do 31.10.2017 r., decyduje kolejność zgłoszeń. Mogą zapisywać się też osoby, które złożyły deklaracje wstąpienia do PZITS, mimo iż nie posiadają na dzień dzisiejszy wydrukowanej legitymacji członkowskiej.

Ważne informacje

 • Świętokrzyska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Kielcach oraz Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Kielcach zapraszają członków stowarzyszenia na szkolenie w formie wycieczki technicznej: ZAGOSPODAROWANIE, ODZYSK, PRZETWARZANIE I UTYLIZACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. WYKORZYSTANIE GAZU W ZAKŁADOWEJ BIOGAZOWNI. Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w  Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., Promnik, gm. Strawczyn. Zapisy na stronie www.swk.piib.org.pl w zakładce ”szkolenia”. Liczba miejsc ograniczona.
 • Zapraszam do zgłaszania zapotrzebowania  na Terminarz Technika 2018 (http://www.sigma-not.pl/ksiazki.html) wraz z podaniem wybranej wersji kolorystycznej (dostępny w dwóch kolorach: czarny i czerwony) w nieprzekraczalnym terminie do 30.10. 2017 r. Cena 1 egz. 16 zł brutto. Ogólnokrajowe zamówienie będzie realizowane przez Zarząd Główny PZITS. Zamówione zostaną tylko egzemplarze opłacone. Możliwości złożenia zamówienia:
 1. Indywidualna (nazwisko i imię) wpłata 16 zł na konto PZITS O/Kielce z zaznaczeniem: „terminarz 2018 czarny” lub „terminarz 2018 czerwony”. Konto PZITS O/Kielce : Raiffeisen Polska S.A nr : 44 1750 0012 0000 0000 3459 3876
 2. Indywidualna lub zbiorowa wpłata bezpośrednio  do księgowości  Oddziału  NOT  Kielce ul. Sienkiewicza 48/50 codziennie w godz. 9-14 w pok. 301, a we wtorek dodatkowo  w godz.  14-17  w pok. 403.
 3. Zbiórka funduszy do skarbnika koła PZITS przy PŚk (Łukasz Bąk) lub przewodniczącego (Jarosław Górski) do 27.10.2017 r., pokój 4.15.

 

W dniach 12-13.06.2017 w ramach działalności Koła PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki odbył się wyjazd studyjny na obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy:

 • Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81, Warszawa
 • Stacja Uzdatniania Wody „Praga” Zakładu Centralnego przy ul. Brukselskiej 21, Warszawa
 • Stacja Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągu Północnego przy ul., ul. 600-lecia 2005-135 Wieliszew

Studenci wraz z opiekunami zwiedzali obiekty w dwóch niezależnych grupach 20 osobowych, ze względu na regulamin MPWiK ograniczający ilość i liczbę grup odwiedzających.

Zakład Wodociągu Centralnego produkuje w ciągu doby około 200 tysięcy m3 wody, co stanowi 50% zapotrzebowania stolicy. Wodociąg ujmuje wodę spod dna Wisły poprzez ujęcia infiltracyjne i brzegowe. Jako Posiada dwa ciągi technologiczne – pierwszy uzdatnia wodę infiltracyjną w oparciu o procesy fizyko-chemiczne i biochemiczne filtracji pospiesznej oraz powolnej; drugi – dla którego surowcem jest mieszanina wody infiltracyjnej i powierzchniowej, wykorzystuje głównie procesy chemiczne.

Jednym z obiektów, który wzbudził największe zainteresowanie studentów była stacja „Filtry” – najstarsza stacja uzdatniania wody w Warszawie, która od 1886 roku dostarcza wodę mieszkańcom stolicy. Autorem projektu był wybitny brytyjski inżynier William Lindley, a budowę nadzorował jego najstarszy syn – William Heerlein Lindley. Filtry powolne, wieża ciśnień, pompownie oraz budynki portierni są typowymi przykładami XIX-wiecznego budownictwa przemysłowego. Do dzisiaj zachwycają precyzją konstrukcji i starannością wykonania. Część obiektów zaprojektowanych przez Lindleya np. filtry powolne oraz zbiorniki wody czystej i osadniki wody surowej, jest eksploatowana do dziś. Natomiast górująca nad zakładem 40-metrowa wieża ciśnień została wyłączona z użytku już latach 30. XX w., a w budynkach dawnej pompowni parowej i kotłowni znajduje się obecnie nowoczesne, multimedialne muzeum wodociągów i kanalizacji, które pozwoliło zapoznać studentów z historią powstania zakładu. Liczne zdjęcia, eksponaty i rysunki techniczne ówczesnych rozwiązań przykuwały uwagę i wzbudzały żywe zainteresowanie.

W 2012 roku zespół zabytkowych obiektów Stacji Filtrów, mocą rozporządzenia Prezydenta RP został uznany za Pomnik Historii. W 2010 r. na terenie SUW „Filtry” uruchomiono nowoczesną stację ozonowania pośredniego i filtrów węglowych.

Kolejnym zwiedzanym obiektem był Zakład Wodociągu Praskiego, znajdujący się w samym centrum Saskiej Kępy.  Pomysłodawcami ujęcia wody spod dna Wisły byli: Władysław Skoraszewski – autor projektu oraz Stanisław Wojnarowicz – ówczesny dyrektor MPWiK. I tak powstała największa studnia infiltracyjna w Europie, zwana Grubą Kaśką. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie, który pozwala na pobór wody i jej filtrację z zachowaniem pierwszego, efektywnego stopnia uzdatniania wody poprzez wykorzystanie procesu infiltracji na naturalnym złożu piaskowo – żwirowym. Ujmowanie wody spod dna Wisły odbywa się przy pomocy piętnastu drenów (perforowane rury rozłożone promieniście wokół studni, na głębokości 6,5 – 7m), o łącznej długości 1850 m. Przefiltrowana woda trafia do studni. skąd pompami tłoczona jest na układ technologiczny uzdatniania wody – do Zakładu Wodociągu Praskiego lub bezpośrednio – przewodem ułożonym pod dnem rzeki, na potrzeby Zakładu Wodociągu Centralnego.  Niezapomniane doznania dostarczyła studentom wędrówka tunelem pod dnem rzeki oraz widok z wieży ujęcia zlokalizowanej w nurcie rzeki Wisły.

Ostatnim z obiektów odwiedzanych przez członków PZITS był Zakład Wodociągu Północnego, uruchomiony w 1986 roku, który ujmuje wodę powierzchniową z Jeziora Zegrzyńskiego poprzez typowe ujęcia brzegowe. Z założenia, źródło zasilania w wodę tego zakładu miało być niezależne od Wisły. To zadecydowało o wyborze na ten cel Jeziora Zegrzyńskiego, z którego ujmowana jest woda poprzez ujęcie typu brzegowego.  Woda trafia do dwóch dużych zbiorników wstępnych stanowiących pierwszy etap oczyszczania (sedymentacja zawiesin) oraz pełniących role zbiorników retencyjnych (zapasowych). Zwiedzanie zakładu zostało poprzedzone pokazem filmu, następnie na poszczególnych schematach studenci zapoznali się z układem technologicznym, planem sytuacyjno-wysokościowym, a na koniec odebrali materiały promocyjne. Należy podkreślić, że w 2010 roku na terenie Zakładu Północnego zakończono budowę supernowoczesnej Stacji Flotacji Ciśnieniowej – pierwszy w Polsce przykład zastosowania technologii flotacji ciśnieniowej w procesie uzdatniania wody. Metoda polega na wyprowadzaniu do zbiornika z wodą mikroskopijnych pęcherzyków powietrza, które wynoszą zanieczyszczenia na powierzchnię i tworzą na niej łatwy do zebrania kożuch. Wprowadzenie do układu technologicznego uzdatniania wody flotacji ciśnieniowej umożliwiło skuteczniejsze usuwanie planktonu oraz zmniejszyło zawartość związków organicznych w wodzie surowej nawet o 75%.

Podsumowując wyjazd należy szczególnie podkreślić szczególne walory poznawcze wycieczki. Studenci mogli na własne oczy zobaczyć urządzenia i procesy (np.: pokaz płukania filtrów), które do tej pory znali w większości tylko w teorii. Pozwoli im to na szersze i głębsze zrozumienie zagadnień związanych z procesami uzdatniania wody.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez członków PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Oddziału PZITS w Kielcach serdecznie zaprasza Koleżankę/Kolegę, na Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. o godzinie 10:00  (I termin; 10:15 II termin). Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Domu Rzemiosła Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, ul. Warszawska 34.

 

Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) przy Politechnice Świętokrzyskiej zostało utworzone Uchwałą nr 2/ZO/2017 Zarządu Oddziału w Kielcach PZITS z dnia 16.02.2017 r. Zarząd Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej został powołany na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 16.03.2017 r., w osobach: dr inż. Jarosław Górski (Przewodniczący Koła), dr inż. Łukasz Bąk, dr inż. Jolanta Latosińska (członkowie Zarządu Koła). Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej ukonstytuowały się statutowe władze Zarządu w następującym składzie:

 • Przewodniczący Zarządu – dr inż. Jarosław Górski
 • Sekretarz – dr inż. Jolanta Latosińska
 • Skarbnik – dr inż. Łukasz Bąk

Działalność Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej oparta jest o Statut PZITS zatwierdzony przez Zebranie Delegatów PZITS
w dniu 10 września 1999 r. w Supraślu http://www.pzitskielce.pl/index.php/statut

Opłaty miesięczne dla członków koła PZITS wynoszą:

 • 10 zł – członkowie zwyczajni
 • 4 zł – członkowie korespondenci (studenci studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, kierunek Inżynieria Środowiska)

Opłaty można opłacać w biurze Oddziału (ul. Sienkiewicza 48/50, budynek NOT, pok. 403, IV piętro) we wtorki w godz. 15:20 – 17:00 lub bezpośrednio na konto Oddziału, którego numer podany jest na stronie internetowej PZITS o/Kielce http://www.pzitskielce.pl/index.php/konto

Kontakt: dr inż. Jarosław Górski, bud. A, pok. 4.15, tel. 41 3424374, e-mail: jgorski@tu.kielce.pl

 

Lista członków koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej

 1. Dąbek Lidia, dr hab., prof. PŚk
 2. Bąk Łukasz, dr inż.
 3. Górski Jarosław, dr inż.
 4. Latosińska Jolanta, dr inż.
 5. Mazur Joanna, mgr inż.
 6. Mogielski Kamil, dr inż.
 7. Szeląg Bartosz, dr inż.
 8. Bera Dominika
 9. Chałońska Justyna
 10. Chmielewska Agata
 11. Chyb Jakub
 12. Ciaś Urszula
 13. Gałat Marcin
 14. Grochowska Ewelina
 15. Knap Magdalena
 16. Komór Angelika
 17. Korpula Sebastian
 18. Krakowiak Justyna
 19. Kubiec Kamila
 20. Kurosad Dawid
 21. Lembrych Bartosz
 22. Maruszewski Mateusz
 23. Mazur Mariusz
 24. Mroczkowska Agnieszka
 25. Niewiadomska Dominika
 26. Nogaj Stanisław
 27. Nowicka Izabela
 28. Orzeł Marcin
 29. Osoba Sandra
 30. Pedrycz Olga
 31. Polut Katarzyna
 32. Puto Radosław
 33. Pyzik Wojciech
 34. Raczyńska Martyna
 35. Siadul Przemysław
 36. Sitarski Michał
 37. Stępniewski Dominik
 38. Suchmiel Krzysztof
 39. Szambelan Magda
 40. Tęcza Amadeusz
 41. Ufniarska Paulina
 42. Walas Patrycja
 43. Wieczerzak Małgorzata
 44. Wójcik Seweryn
 45. Wójcikowska Aleksandra
 46. Wróbel Anna
 47. Zawor Agata
 48. Zegan Magdalena
 49. Zemsta Anna
 50. Zychowicz Kinga

Rezygnacja z członkostwa