Aktualne przepisy prawne

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 postępowania doktorskie

mgr inż. Maria Gierczak

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz R. Rak

Recenzja – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

mgr inż. Katarzyna Górska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Krzysztof Kuczewski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski

mgr inż. Jarosław Górski

Recenzja – dr hab. inż. Jadwiga Królikowska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Szczepan Ludwik Dąbkowski

mgr inż. Edyta Nartowska

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Kordian Kumor, prof. UTP

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

mgr inż. Anna Picheta-Oleś

Recenzja – prof. dr hab. inż. Andrzej Świątkowski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

mgr inż. Grzegorz Spurek

Recenzja – dr hab. inż. Maria Żygadło, prof. PŚk

Recenzja – dr hab. inż. Adam Łuksa, prof. UTH

mgr inż. Bartosz Szeląg

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Mrowiec, prof. P.Cz.

Recenzja – prof. dr hab. inż. Józef Dziopak

mgr Anna Twarowska

Recenzja – dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur, prof. PŚk

Recenzja – dr hab. inż. Małgorzata Makowska

mgr inż. Sylwia Wciślik

Recenzja – dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz T. Cieśliński

mgr Barbara Włodarczyk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Michał Bodzek

Recenzja – dr hab. inż. Mikołaj Sikorski, prof. PŚk

mgr Magdalena Woźniak

Recenzja – dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Recenzja – prof. dr hab. Kazimierz Szymański

mgr inż. Ewa Zender-Świercz

Recenzja – dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek

mgr inż. Anna Tyburczyk

Recenzja – prof. dr hab. inż. Kazimierz Rup

Recenzja – dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. P. Koszalińskiej

mgr inż. Dagmara Adamczyk

Recenzja – dr hab. Piotr M. Słomkiewicz, prof. UJK

Recenzja – prof. dr hab. inż. Zbigniew Szperliński

mgr inż. Klara Ramm-Szatkiewicz

Recenzja – dr hab. inż. Izabela Zimoch

Recenzja – prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

mgr inż. Łukasz Walaszczyk

Recenzja – dr hab. inż. Maciej Manecki, prof. AGH

Recenzja – dr hab. Wacław Makowski

mgr inż. Marianna Olenets

Recenzja – dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk

Recenzja – dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW

mgr inż. Anna Parka

Recenzja – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Recenzja – dr hab. inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, prof. PRz

mgr inż. Justyna Klein

Recenzja – dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota, prof. PŚl

Recenzja – dr hab. inż. Grzegorz Kaczor

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Klein

mgr inż. Agata Ludynia

Recenzja – dr hab. inż. Marek Lefik, prof. PŁ

Recenzja – dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. PB

mgr inż. Kamil Mogielski

Recenzja – prof. dr hab. inż. Cezary Madryas

Recenzja – dr hab. inż. Daniel Słyś, prof. PRz

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż Kamila Mogielskiego

mgr inż. Renata Stoińska

Recenzja – prof. dr hab. inż. Elżbieta Grabińska-Sota

Recenzja – dr hab. Krzysztof Chmielowski

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Renaty Stoińskiej

mgr inż. Katarzyna Stokowiec

Recenzja – prof. dr hab. inż. Wojciech Stanek

Recenzja – dr hab. inż. Sławomir Poskrobko

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Stokowiec

⇒ postępowania habilitacyjne

dr inż. Łukasz Bąk

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postępowania

Uchwała Rady Wydziału

dr inż. Tomasz Ciesielczuk

Wniosek

Autoreferat

Skład Komisji habilitacyjnej

Harmonogram postepowania

Uchwała Rady Wydziału

⇒ postępowania awansowe

dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Uchwała Rady Wydziału