Seminarium naukowe „Geodezja u progu niepodległości”

Seminarium naukowe „Geodezja u progu niepodległości”

DZIEKAN Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

KIEROWNIK Katedry Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami Prof. dr hab. inż. Maria Żygadło

serdecznie zapraszają na seminarium naukowe w 100-lecie odzyskania wolności

„Geodezja u progu niepodległości”,

które odbędzie się 5 grudnia 2018 r. w Klubie Studenckim w budynku Energis, ul. Studencka, Kielce


Program
1000-1015 – uroczyste otwarcie seminarium
1015-1045 – prof. dr hab.inż. Bogdan Wolski „Trudne początki… Jak geodezja polską się stawała”
1045-1115 – prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk „Wojskowy Instytut Geograficzny 1919-1949 i jego mapy”
1115-1145 – mgr inż. Jacek Grzybała „Polskie mapy topograficzne okresu 1918 – 1939”
1145-1215 – mgr inż. Mirosław Roszczypała – Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie

Seminarium połączone jest z wystawą map z prywatnych zbiorów Pana mgr inż. Jacka Grzybały oraz Muzeum Geodezji i Kartografii w Opatowie.