Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 dla studentów I roku Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki odbędzie się w dniu 1 października 2018 o godzinie 11.30 w Auli 4.09 Energis.

Harmonogram uroczystości:

11.30 – Przemówienie Dziekana Wydziału

11.50 – AIESEC

12.00 – Samorząd studencki

12.30 – USOS

13.00 – Centrum Sportu

13.15 – Biblioteka

13.30 – Przychodnia

Obecność studentów pierwszego roku obowiązkowa. Obowiązuje strój uroczysty.