Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

15 listopada 2018 r. odbyła się wizyta studyjna 42 członków Studenckiego Koła Naukowego GEOMATICA na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki do Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie oraz Góry Kamieńsk. Uczestnicy wizyty zapoznali się z funkcjonowaniem kopalni, problematyką zdejmowania nadkładu, eksploatacji węgla, pomiarami dla określania wydobycia i zapewnienia bezpieczeństwa. 20% polskiej energii elektrycznej pochodzi z Bełchatowa. Góra Kamieńsk to dawna hałda kopalniana, która po rekultywacji została przywrócona do stanu równowagi przyrodniczej i obecnie pełni rolę ośrodka rekreacyjno-sportowego z pełnią flory i fauny. Jest to najwyższe wniesienie w środkowej Polsce.

Opiekun Koła – Ryszard Florek-Paszkowski