Zawieszenie prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni

Zawieszenie prowadzenia zajęć w siedzibie Uczelni

Do dnia 18 kwietnia 2021 r. zawiesza się prowadzenie w siedzibie Uczelni zajęć, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia oraz w ramach kształcenia doktorantów. Zajęcia przewidziane do realizacji w siedzibie Uczelni do tego dnia, będą zrealizowane w terminie późniejszym, zgodnie z dostosowanymi rozkładami zajęć dla danej formy kształcenia.