Pożegnanie

Pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi

dr. inż. Ryszarda Florka-Paszkowskiego

twórcy kierunku geodezja i kartografia na Politechnice Świętokrzyskiej, cenionego nauczyciela akademickiego,
życzliwego współpracownika i wieloletniego kierownika Katedry i Zakładu Geomatyki.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się Mszą Świętą w czwartek 28.01.2021 r. o godzinie 10.00
w Kościele pw. Stygmatów Św. Franciszka z Asyżu (Kraków ul. Ojcowska 1),
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce spoczynku.


Składamy wyrazy żalu i współczucia Rodzinie i Bliskim,

Dziekan, Koleżanki i Koledzy oraz Studenci

Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki