Komunikaty PŚk w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Komunikaty PŚk w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

W związku ze wzrastającym ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w celu ochrony zdrowia członków wspólnoty Uczelni od dnia 12 marca odwołuje się wszystkie zajęcia dydaktyczne.Do pobrania:

Zarządzenie Nr 27/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania międzynarodowych wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz możliwości wykonywania pracy lub nauki w domu w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus)

Zarządzenie Nr 28/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni

Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Zarządzenie Nr 35/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w Politechnice Świętokrzyskiej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość


OŚWIADCZENIE O REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W FORMIE ZDALNEJ

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI ZAJĘĆ PROWADZONYCH W FORMIE ZDALNEJ

Drodzy studenci! Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu najczęściej zadawane przez was pytania.
Odpowiedzi na nie udzielił Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Artur Maciąg.

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją przerwa od zajęć dydaktycznych zostanie przedłużona do kwietnia br.? Czy w takim wypadku planowane jest odrabianie zajęć w lipcu? Co z zajęciami laboratoryjnymi? Może dokładanie dodatkowych godzin do obecnego planu w celu odrobienia materiału? Jak będzie przebiegała sesja?

Jest już podjęta decyzja o przedłużeniu przerwy do 10. kwietnia, czyli praktycznie do Świąt. Na razie większość pracowników jest na etapie organizowania zdalnego nauczania. Po powrocie do normalności zrobimy przegląd zrealizowanych zajęć. Zajęcia niezrealizowane będą musiały być przeprowadzone. Osobnym problemem są laboratoria, których fizycznie nie da się zrealizować. Te zajęcia trzeba będzie skomasować po zakończeniu przerwy lub jeśli się ona przedłuży będziemy musieli pomyśleć o zaliczaniu semestru z mniejszą liczbą punktów ECTS i przenieść zajęcia na kolejny semestr. O sesji na razie nie mówmy, bo nie wiadomo jak długo potrwa obecny stan.

2. Jak odrabianie zajęć będzie wyglądać na studiach zaocznych? Jak będzie wyglądać sytuacja z opłacaniem czesnego na studiach zaocznych? Czy uczelnia zamierza zwracać studentom pieniądze za opłacone z góry zajęcia prowadzone w ramach studiów niestacjonarnych, które się nie odbędą?

Nie widzę powodu aby różnicować studia stacjonarne i niestacjonarne. Tutaj też w miarę możliwości należy realizować zajęcia zdalnie. Jeśli chodzi o czesne to w tej chwili jest podjęta decyzja o przesunięciu opłaty pierwszej raty za semestr do 15 kwietnia. W mojej opinii wszystkie zajęcia przewidziane programem studiów powinny się odbyć (zdalnie lub jeśli warunki pozwolą w sposób normalny). W tym kontekście jeśli zajęcia będą zrealizowane w całym cyklu kształceniaa wszystkie efekty uczenia się osiągnięte, to nie będzie powodu do zmniejszania czesnego.

3. Czy stypendia będą wypłacane w terminie?

Robimy wszystko aby tak było. Przy okazji informuję, że została podjęta decyzja o zmianie terminu składania wniosków o stypendia (socjalne oraz Rektora) do 10 kwietnia z wypłatą od marca. Nie będę ukrywał, że największy problem mamy z dokumentami, które powinny być przez studentów dostarczone i pobrane z instytucji, które nie obsługują klientów. Tu prawdopodobnie będziemy musieli zaufać studentom i przyznać stypendium z koniecznością dostarczenia dokumentów w terminie późniejszym. Gdyby się okazało, że ktoś poświadczy nieprawdę, to oczywiście stypendium będzie musiało być zwrócone. Decyzji jednak na chwilę obecną w tym względzie nie ma.

4. Czy prowadzący są zobligowani do prowadzenia zajęć online? Wiele studentów skarży się na brak informacji o prowadzeniu zajęć/wysyłania zajęć online przez prowadzących. Czy jeśli prowadzący wysyła materiały z zajęć, to czy można uznać przedmiot za odrobiony? Co jeśli prowadzący nie odpisują na maile?

Tak, prowadzący powinni realizować zajęcia zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe (wykłady, ćwiczenia, itp.). Do dzisiaj nie mieliśmy pełnych baz danych mailowych naszych studentów w USOS. Była to przeszkoda w kontaktach prowadzących ze studentami. Jest to na bieżąco uzupełniane. Zostanie rozesłane zarządzenie Rektora w sprawie zdalnego nauczania. Zawarta w nim będzie konieczność zgłaszania przypadków braku realizacji zajęć przez pracowników. Proszę sygnalizować takie przypadki. Forma prowadzenia zajęć będzie proponowana przez pracowników. Jasne jest, że nic nie zastąpi „żywych” zajęć. Jednak sytuacja zmusza nas do nieco większego wysiłku po obu stronach. Prowadzący też nie mają łatwo, przygotowując na nowo materiały do zajęć. Tutaj proszę studentów o wyrozumiałość. Z drugiej strony proszę sygnalizować prowadzącym zajęcia wszelkie trudności. Brak kontaktu z prowadzącym proszę sygnalizować Dziekanom.

5. Co z platformą Universality? Brakuje na niej kierunków, przedmiotów.

Poza Universality są inne platformy. Jeśli prowadzący proponuje to narzędzie, to powinien zadbać o uzupełnienie stosownych danych. Pamiętajmy, że pierwotne źródło stanowi USOS, który jeszcze nie jest do końca kompletny, o czym pisałem w poprzednim pytaniu.

6. Czy w kwietniu będzie zmniejszona opłata za akademik, w przypadku dalszego zawieszenia zajęć na uczelni? Co z opłatami za domy studenckie?

Aktualnie problem jest analizowany. Dużo zależy od rozwoju sytuacji.

7. Czy jeśli mieszkaniec domu studenckiego zadeklarował się, że na czas epidemii zostanie w akademiku, ale z powodów osobistych musi wrócić na parę dni do domu rodzinnego to czy jest możliwość powrotu do akademika?

Jeśli osoba nie jest poddana przymusowej kwarantannie, to oczywiście ma wolność podróżowania. Osobiście jednak doradzam w miarę możliwości ograniczenie wszelkiej mobilności.

8. Czy rekrutacja na studia drugiego stopnia jest przedłużona? Czy komisje będą przyjmowały dokumenty? Jak je złożyć?

W tej chwili rekrutacja jest zakończona, jednak możliwe są przyjęcia po złożeniu indywidualnego podania kierowanego do JM Rektora o przyjęcie na studia. Przesyłamy to mailowo na adres dziekanatu.

9. Co z obronami studentów w lipcu? Zostaną przesunięte, czy odbędą się zgodnie z wcześniejszymi terminami?
Za wcześnie o tym mówić. Jest to problem w skali całego kraju i tutaj będą musiały zapaść decyzje na tym szczeblu.

10. Czy będzie można skorzystać w najbliższym czasie z biblioteki PŚk? Jest teraz dobry czas na pisanie pracy, a nie ma możliwości wypożyczenia książek.
Dostęp do biblioteki jest obecnie jedynie drogą elektroniczną. Nie spodziewam się aby JM Rektor wyraził zgodę na korzystanie z fizycznych zasobów w chwili, gdy w całym kraju ogranicza się kontakty personalne.

11. Czy pracownicy administracyjni pracują normalnie? Kiedy będzie wiadomo, czy wnioski stypendialne zostały zaakceptowane?
Administracja powinna funkcjonować w zakresie zapewnienia działalności uczelni. W mojej ocenie sprawa stypendiów jest priorytetowa. Wiem, że dziekanaty przyjmują wnioski stypendialne. Z uwagi na zmianę sposobu przyjmowania dokumentów, mogą nastąpić pewne opóźnienia w wydawaniu decyzji. Bardzo zadawnione sprawy proszę zgłaszać do mnie za pośrednictwem URSS.

12. Czy przedłuży się data składania tematów prac inżynierskich?
Na razie za wcześnie o tym mówić. Zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja w kraju. Na razie spróbujmy w miarę możliwość pracować normalnie, aby było jak najmniej zaległości po powrocie do normalnego funkcjonowania uczelni.

13. Czy musimy zgłaszać do uczelni nadzór epidemiologiczny naniesiony poprzez obowiązkową kwarantannę bliskiej osoby wracającej z zagranicy? Czy traktuje się ją wtedy jak osobę będącą na zwolnieniu lekarskim?

Uczelnia nie prowadzi takiej ewidencji. Jest to kompetencja służb epidemiologicznych. W moim odczuciu kwarantanna polega na tym, że osoba nie kontaktuje się również z bliskimi. Nie znam sytuacji prawnej osób będących na kwarantannie. W szczególności o to czy jest to traktowane jako zwolnienie należy zapytać służby nakładające kwarantannę.

14. Czy więcej niż jeden akademik zostanie przeznaczony na kwarantannę?

Na chwilę obecną nie ma takich planów i mam nadzieję, że tak się nie stanie.

15. Czy odbędą się juwenalia? Co z biletami na koncerty?

Zależy to od sytuacji w kraju. Wiem od przedstawicieli URSS, że Juwenalia z zaplanowanymi wcześniej koncertami na pewno się odbędą, co najwyżej może ulec zmiana terminu koncertów. O wszystkim będziemy informować na bieżaco.

16. Co jeśli osoba nie może realizować materiału przez zarażenie wirusem?

Jeśli ktoś jest chory, to stosujemy to zwyczajowe zasady dotyczące zwolnień lekarskich.

17. Czy jeżeli okres zamknięcia uczelni zostanie wydłużony czy będzie można zacząć badania związane z pracą inżynierską?

W obecnej sytuacji dostęp do uczelni jest ograniczony. Będzie tak do końca przerwy świątecznej. Nie wiem co będzie później.

18. Czy składanie dokumentów na wymianę w przyszłym roku zostało wstrzymane? Jeśli nie, w jaki sposób należy złożyć wymagane dokumenty?

Nie widzę powodów aby wstrzymywać wnioski na wyjazdy. Wprawdzie nie można ich obecnie realizować, ale gdy sytuacja wróci do normalności, nie będzie przeszkód. Formalnie wnioski powinny być złożone do wydziałowych koordynatorów.

19. Co się stanie z pozostawionymi na czas kwarantanny rzeczami w akademikach?

Spakowane komisyjnie rzeczy osobiste studentów znajdują się w ds. Mimoza. Artykuły spożywcze o krótkotrwałej dacie przydatności lub te w pootwieranych opakowaniach zostały wyrzucone. Pozostawione rzeczy oczywiście mogą być zabrane, gdy zostaną poluzowane zasady kontaktów.

Zarządzenie Nr 36/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii

Zarządzenie Nr 36/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za usługi edukacyjne pobieranych od studentów w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii

Zarządzenie Nr 42/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/20 w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Nr 42/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 33/20 w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni


Zarządzenie Nr 33/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni


Zarządzenie Nr 34/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni

Zarządzenie Nr 34/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni


Zarządzenie Nr 28/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni

Zarządzenie Nr 28/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków wspólnoty Uczelni


Zarządzenie Nr 32/20 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni

Zarządzenie Rektora w sprawie ograniczenia funkcjonowania Uczelni