KALENDARIUM WYDARZEŃ

22.11.2017 – przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki kategorii naukowej „B”, decyzja nr 477/KAT/2017

01.10.2016 – uruchomienie studiów stacjonarnych III stopnia (doktoranckich) „Inżynieria Środowiska” w dyscyplinie inżynieria środowiska

01.10.2016 – uruchomienie kierunku Odnawialne Źródła Energii, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim

29.02.2016 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska

styczeń, luty 2015 – promocja pierwszych absolwentów kierunku Geodezja i Kartografia – studia stacjonarne I stopnia

30.01.2015 – zmiana struktury organizacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach; Zarządzenie Rektora Politechniki Świętokrzyskiej nr 8/15

19.03.2014 – nagroda „Skrzydła 2014” dla Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki  Świętokrzyskiej za kierunek geodezja i kartografia

20.02.2014 – Medal Targów Kielce podczas ENEX 2014 i ENEX-NOWA ENERGIA 2014 za „Małą elektrownie wiatrową”

24.01.2014 – przyznanie pierwszych „Honorowych Statuetek Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki” dla prof. dr. hab. inż. Andrzeja Kuliczkowskiego oraz prof. dr. hab. inż. Janusza Łomotowskiego

23.10.2013 – przyznanie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki kategorii naukowej „B”; decyzja 474/KAT/2013

2012 – wyróżnienie w konkursie MNiSW w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji

2012 – przyznanie przez Kapitułę Gospodarczą Regionu Świętokrzyskiego statuetki „Skrzydła 2012”, nagrody za kompleksową działalność w zakresie inżynierii środowiska oraz za powołanie nowego Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

01.09.2012 – powstanie Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, uchwała Senatu Nr 317/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r.