Potęga geografii

Potęga geografii

Za nami szósta edycja Międzynarodowego GIS Day 2021 pod hasłem „GIS moją pasją i inspiracją”. Wydarzenie byłą okazją do świętowania 10-lecia kierunku Geodezja i Kartografia.

GIS Day to cykliczne wydarzenie organizowane na wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki poświęcone promocji i popularyzacji idei Geograficznych Systemów Informacyjnych.

W ramach kieleckiego GIS Day odbyły się trzy tematyczne sesje poświęcone technologiom GIS, GIS w zarządzaniu miastem, GIS w gospodarce nieruchomościami oraz GIS w inżynierii środowiska i odnawialnych źródłach energii. Imprezie towarzyszyły warsztaty informatyczne. Uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszym sprzętem geodezyjny i fotogrametryczny używany do tworzenia systemów informacyjnych prezentowanym przez partnerów wydarzenia.


[FAG id=100981]

Wprowadził Politechnika Świętokrzyska