Chcesz wykonywać zawód inżyniera, chętnie pracujesz w zespołach specjalistów, ważna jest dla Ciebie jakość otaczającego Cię środowiska i interesujesz się nowymi technologiami? – jeśli tak, dobrym miejscem dla Ciebie jest Wydział Inżynierii Środowiska, Geodezji i Energetyki Odnawialnej. Oferuje on trzy kierunki kształcenia: inżynieria środowiska, geodezja i kartografia oraz odnawialne źródła energii. Najlepszą wizytówką Wydziału jest jego siedziba. Mieści się on w inteligentnym, energooszczędnym budynku dydaktyczno-laboratoryjnym Energis przy ulicy Warszawskiej w Kielcach. Czytaj więcej…

Energetyczni z natury

Aktualności

Ostateczne listy rankingowe stypendium Rektora

GIK niestacjonarne I stopnia GIK niestacjonarne II stopnia GIK stacjonarne I stopnia GIK stacjonarne II stopnia IŚ niestacjonarne I stopnia IŚ niestacjonarne II stopnia IŚ stacjonarne I stopnia IŚ stacjonarne II stopnia OZE stacjonarne I stopnia OZE stacjonarne II stopnia OZE studia niestacjonarne I stopnia

Wstępne listy rankingowe stypendium Rektora

Wstępne listy rankingowe stypendium Rektora Wstępna lista rankingowa GIK studia stacjonarne I stopnia Wstępna lista rankingowa GIK studia stacjonarne II stopnia Wstępna lista rankingowa GIK studia niestacjonarne I stopnia Wstępna lista rankingowa GIK studia niestacjonarne II stopnia Wstępna lista rankingowa IŚ studia niestacjonarne I stopnia Wstępna lista rankingowa IŚ studia niestacjonarne II stopnia Wstępna lista […]

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku – studia niestacjonarne odbędzie się w dniu 7 października 2022r. o godzinie 16.00 w Auli 4.09 (IV piętro)

Inauguracja Roku Akademickiego na wydziałach

Harmonogram inauguracji wydziałowych w dniu 03.10.2022r. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki – godz. 8:00, Aula Główna Wydział Budownictwa i Architektury – godz 9:00, Energis aula 4.09 Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn – godz. 10:30, Aula Główna Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki – godz. 11:30, Energis aula 4.09 Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego – godz […]

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla studentów I roku – studia stacjonarne Poniedziałek, 3 października 2022r. godz. 11.30 Budynek ENERGIS, IV piętro, sala 4.09

Akredytacja zagraniczna „EUR-ACE® Label”

Szanowni Państwo, Miło nam poinformować, że kierunek Inżynieria Środowiska, prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki uzyskał europejski certyfikat jakości EUR-ACE® Label na lata 2021 do 2026. Akredytacja zagraniczna udzielona została przez „ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education” reprezentowaną w Polsce przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych KAUT. Z poważaniem Dziekan WIŚGiE Prof. […]