Udział członków Koła PZITS w Konferencji

Udział członków Koła PZITS w Konferencji

W dniu 28.04.2017 r. przedstawiciele Koła PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki wzięli udział w VII Konferencji Naukowo-Technicznej ,,GIS, MODELOWANIE I MONITORING W ZARZĄDZANIU SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI” zorganizowanej przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Zarząd Główny oraz Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Konferencja odbyła się w Warszawie w Domu Technika NOT. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i wymiana doświadczeń z najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych w zakresie aplikacji Geograficznych Systemów Informacji (GIS) oraz modelowania i monitoringu do wspomagania rozwoju, eksploatacji i zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne w zakładce PZITS.