Zacieśnianie współpracy pomiędzy WIŚGiE PŚk i PZITS O/Kielce

Zacieśnianie współpracy pomiędzy WIŚGiE PŚk i PZITS O/Kielce

W dniu 09.11.2017r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy WIŚGiE i Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych o/Kielce obejmujące min. współpracę w zakresie udziału przedstawicieli PZITS w Zespole Konsultacyjnym, działającym przy Dziekanie WIŚGiE, organizację wspólnych konferencji, seminariów, sympozjów, spotkań i konsultacji, organizację praktyk zawodowych studentów, konsultacje w zakresie tematyki prac dyplomowych oraz organizacji konkursów na najlepsze prace dyplomowe.