Kierunek Stopień Efekty kształcenia ECTS
Stacjonarne Niestacjonarne
Geodezja i Kartografia I stopień I stopień stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień II stopień stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Inżynieria Środowiska I stopień I stopień stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień II stopień stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia
Odnawialne Źródła Energii I stopień I stopień stacjonarne I stopnia niestacjonarne I stopnia
II stopień II stopień stacjonarne II stopnia niestacjonarne II stopnia