Sukces studentów naszego Wydziału

Sukces studentów naszego Wydziału

Studenci studiów drugiego stopnia OZE – Pani Agnieszka Jardel i Pan Gustaw Kot, pod kierunkiem Profesora Anatoliy Pavlenko, zdobyli III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Studenckich Prac Naukowych „Black Sea Science” w sekcji “Power Engineering and Energy Efficiency”. Konkurs ten odbywa się corocznie w Narodowej Akademii Technologii Żywności w Odessie. Referaty oceniane są w pięciu obszarach tematycznych. W tym roku do konkursu zgłoszono aż 239 prac z różnych krajów świata, a w pracach Jury uczestniczyło 106 naukowców.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!