II Międzynarodowa Konferencja „Aktualne Zagadnienia Energetyki, Budownictwa i Inżynierii Środowiska”

II Międzynarodowa Konferencja „Aktualne Zagadnienia Energetyki, Budownictwa i Inżynierii Środowiska”