GIS Day na PŚk po raz szósty

GIS Day na PŚk po raz szósty

Za nami kolejna, bo już SZÓSTA edycja Międzynarodowego GIS Day 2021 pod hasłem „GIS moją pasją i inspiracją” organizowana na wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki
i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej
.

GIS Day jest międzynarodowym wydarzeniem o charakterze edukacyjnym skierowanym do młodych osób, głównie Studentów oraz uczniów szkół średnich. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wiedzy o systemach informacji geograficznej (GIS) i ich zastosowaniu w różnych dziedzinach życia. Wydarzenie odbywa się corocznie w wielu miejscach na świecie.  Przedsięwzięcie zainicjowała w latach 80 ubiegłego stulecia w USA firma ESRI, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania do analiz przestrzennych GIS.

W trakcie Wydarzenia uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania kilkunastu referatów naukowych wygłoszonych przez Pracowników Polskiej Akademii Nauk, Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, Urzędu Miasta Kielce, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz zaproszonych Gości.

Równocześnie wraz z sesjami referatowymi w salach komputerowym budynku ENERGIS Politechniki Świętokrzyskiej prowadzono warsztaty tematyczne pt.: UAV w rolnictwie precyzyjnym, Tworzenie modeli 3D na podstawie naziemnych zdjęć cyfrowych, Wykorzystanie programu EwMapa do obsługi Geoportalu, podczas których Studenci oraz uczniowie szkół średnich mogli wzbogacić swoje umiejętności w zakresie tworzenia i modyfikowania danych GIS.

W klubie ENERGIS zostały zorganizowane również pokazy dronów, skanerów, sprzętu geodezyjnego oraz eksponatów muzealnych pochodzących między innymi z Muzeum Geodezyjnego w Opatowie. Na zewnątrz prowadzono ćwiczenia, gry i warsztaty terenowe z wykorzystaniem różnych metod pomiarowych, np. GNSS.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom wydarzenia, Patronom Honorowym oraz Sponsorom.

Wprowadził Robert Piekoszewski

| Website