Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur ico_bud_a_30px 5.27 ico_tel_30px 41 34-24-372 ico_mail_30px ebezak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 12.00-13.00, st. niestacjonarne-pół godziny przed zajęciami

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk ico_bud_a_30px 5.10 ico_tel_30px 41 34-24-732 ico_mail_30px ldabek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 13.00-14.00

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Lidia Bartkiewicz ico_bud_a_30px 5.16 ico_tel_30px 41 34-24-569 ico_mail_30px lidiab@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: worek (nieparzysty) 11.30-12.30, środa (nieparzysty) 11.30-12.30
dr inż. Magdalena Dańczuk ico_bud_a_30px 5.11 ico_tel_30px 41 34-24-807 ico_mail_30px magdar@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa (parzysty) 12.00-13.00, czwartek (nieparzysty) 11.30-12.30, st. niestacjonarne-pół godziny przed zajęciami
dr hab. inż. Jarosław Gawdzik ico_bud_a_30px 5.06 ico_tel_30px 41 34-24-571 ico_mail_30px jgawdzik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 15.00-16.00
dr inż. Katarzyna Górska ico_bud_a_30px 5.26 ico_tel_30px 41 34-24-588 ico_mail_30px kgorska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 11.30-12.30
dr Ewa Ozimina ico_bud_a_30px 5.17 ico_tel_30px 41 34-24-379 ico_mail_30px ewa.ozimina@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 11.300-12.30, st. niestacjonarne-godzina przed zajęciami
dr Małgorzata Widłak ico_bud_a_30px 5.11 ico_tel_30px 41 34-24-807 ico_mail_30px mwidlak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 10.00-11.20, st. niestacjonarne-pół godziny przed zajęciami

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Aleksandra Sałata ico_bud_a_30px 5.31 ico_tel_30px 41 34-24-326 ico_mail_30px asalata@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 11.30-13.00, st. niestacjonarne-pół godziny przed zajęciami
dr inż. Renata Stoińska ico_bud_a_30px 5.22 ico_tel_30px 41 34-24-375 ico_mail_30px rstoinska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.00-9.45, środa 11.00-11.45, st. niestacjonarne-pół godziny przed zajęciami
mgr inż. Joanna Muszyńska ico_bud_a_30px 5.31 ico_tel_30px 41 34-24-326 ico_mail_30px jdlugosz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.00-10.30, st. niestacjonarne-pół godziny przed zajęciami

 

Pracownicy obsługi techniczno-administracyjnej bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Beata Łatasiewicz ico_bud_a_30px 5.18 ico_tel_30px 41 34-24-660 ico_mail_30px labeata@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 14.00-15.30