Wyjazd studyjny na obiekty WPWiK miasta st. Warszawy

Wyjazd studyjny na obiekty WPWiK miasta st. Warszawy

W dniach 12-13.06.2017 w ramach działalności Koła PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki odbył się wyjazd studyjny na obiekty Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy:

  • Stacja Uzdatniania Wody „Filtry” Zakładu Centralnego przy ul. Koszykowej 81, Warszawa
  • Stacja Uzdatniania Wody „Praga” Zakładu Centralnego przy ul. Brukselskiej 21, Warszawa
  • Stacja Uzdatniania Wody Zakładu Wodociągu Północnego przy ul., ul. 600-lecia 2005-135 Wieliszew

Jednym z obiektów, który wzbudził największe zainteresowanie studentów była stacja „Filtry” – najstarsza stacja uzdatniania wody w Warszawie, która od 1886 roku dostarcza wodę mieszkańcom stolicy. Autorem projektu był wybitny brytyjski inżynier William Lindley, a budowę nadzorował jego najstarszy syn – William Heerlein Lindley. Filtry powolne, wieża ciśnień, pompownie oraz budynki portierni są typowymi przykładami XIX-wiecznego budownictwa przemysłowego. Do dzisiaj zachwycają precyzją konstrukcji i starannością wykonania. Część obiektów zaprojektowanych przez Lindleya np. filtry powolne oraz zbiorniki wody czystej i osadniki wody surowej, jest eksploatowana do dziś. W budynkach dawnej pompowni parowej i kotłowni znajduje się obecnie nowoczesne, multimedialne muzeum wodociągów i kanalizacji, które pozwoliło zapoznać studentów z historią powstania zakładu. Liczne zdjęcia, eksponaty i rysunki techniczne ówczesnych rozwiązań przykuwały uwagę i wzbudzały żywe zainteresowanie.

Kolejnym zwiedzanym obiektem był Zakład Wodociągu Praskiego, znajdujący się w samym centrum Saskiej Kępy.  Pomysłodawcami ujęcia wody spod dna Wisły byli: Władysław Skoraszewski – autor projektu oraz Stanisław Wojnarowicz – ówczesny dyrektor MPWiK. I tak powstała największa studnia infiltracyjna w Europie, zwana Grubą Kaśką. Jest to jedyny tego typu obiekt w Europie, który pozwala na pobór wody i jej filtrację z zachowaniem pierwszego, efektywnego stopnia uzdatniania wody poprzez wykorzystanie procesu infiltracji na naturalnym złożu piaskowo – żwirowym.

Ostatnim z obiektów odwiedzanych przez członków PZITS był Zakład Wodociągu Północnego, uruchomiony w 1986 roku, który ujmuje wodę powierzchniową z Jeziora Zegrzyńskiego poprzez typowe ujęcia brzegowe. Zwiedzanie zakładu zostało poprzedzone pokazem filmu, następnie na poszczególnych schematach studenci zapoznali się z układem technologicznym, planem sytuacyjno-wysokościowym, a na koniec odebrali materiały promocyjne.  Należy podkreślić, że w 2010 roku na terenie Zakładu Północnego zakończono budowę supernowoczesnej Stacji Flotacji Ciśnieniowej – pierwszy w Polsce przykład zastosowania technologii flotacji ciśnieniowej w procesie uzdatniania wody.

Podsumowując wyjazd należy szczególnie podkreślić szczególne walory poznawcze wycieczki. Studenci mogli na własne oczy zobaczyć urządzenia i procesy (np.: pokaz płukania filtrów), które do tej pory znali w większości tylko w teorii. Pozwoli im to na szersze i głębsze zrozumienie zagadnień związanych z procesami uzdatniania wody.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć wykonanych przez członków PZITS przy Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki.