Wyjazd studyjny do Rzędowa

Wyjazd studyjny do Rzędowa

W dniu 27 kwietnia 2017 roku odbył się organizowany przez Przedsiębiorstwo  Geologiczne Sp. z o.o. wyjazd studyjny grupy studentów z Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki kierunku Inżynieria Środowiska do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. W ramach wyjazdu studenci zapoznali się z założeniami systemu gospodarowania odpadami oraz funkcjonowaniem instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.