Wycieczka dla członków KołaPZITS

Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) przy Politechnice Świętokrzyskiej zostało utworzone Uchwałą nr 2/ZO/2017 Zarządu Oddziału w Kielcach PZITS z dnia 16.02.2017 r. Zarząd Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej został powołany na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 16.03.2017 r., w osobach: dr inż. Jarosław Górski (Przewodniczący Koła), dr inż. Łukasz Bąk, dr inż. Jolanta Latosińska (członkowie Zarządu Koła). Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej ukonstytuowały się statutowe władze Zarządu w następującym składzie:

 • Przewodniczący Zarządu – dr inż. Jarosław Górski
 • Sekretarz – dr inż. Jolanta Latosińska
 • Skarbnik – dr inż. Łukasz Bąk

Działalność Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej oparta jest o Statut PZITS zatwierdzony przez Zebranie Delegatów PZITS
w dniu 10 września 1999 r. w Supraślu http://www.pzitskielce.pl/index.php/statut

Opłaty miesięczne dla członków koła PZITS wynoszą:

 • 10 zł – członkowie zwyczajni
 • 4 zł – członkowie korespondenci (studenci studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, kierunek Inżynieria Środowiska)

Opłaty można opłacać w biurze Oddziału (ul. Sienkiewicza 48/50, budynek NOT, pok. 403, IV piętro) we wtorki w godz. 15:20 – 17:00 lub bezpośrednio na konto Oddziału, którego numer podany jest na stronie internetowej PZITS o/Kielce http://www.pzitskielce.pl/index.php/konto

Kontakt: dr inż. Jarosław Górski, bud. A, pok. 4.15, tel. 41 3424374, e-mail: jgorski@tu.kielce.pl

Lista członków koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej 

 1. dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk
 2. dr inż. Jarosław Górski
 3. dr inż. Jolanta Latosińska
 4. dr inż. Łukasz Bąk
 5. dr inż. Bartosz Szeląg
 6. dr inż. Kamil Mogielski
 7. mgr inż. Joanna Mazur
 8. Kamila Kubiec
 9. Bartosz Lembrych
 10. Dawid Kurosad
 11. Magdalena Knap
 12. Dominik Stępniewski
 13. Paulina Ufniarska
 14. Seweryn Wójcik
 15. Angelika Komór
 16. Sebastian Korpula
 17. Dominika Bera
 18. Agata Chmielewska
 19. Przemysław Siadul
 20. Radosław Puto
 21. Sandra Osoba
 22. Agnieszka Mroczkowska
 23. Izabela Nowicka
 24. Aleksandra Wójcikowska
 25. Marcin Gałat
 26. Dominika Niewiadomska
 27. Katarzyna Polut
 28. Olga Pedrycz
 29. Anna Wróbel
 30. Patrycja Walas
 31. Justyna Krakowiak
 32. Magda Szambelan
 33. Stanisław Nogaj
 34. Ewelina Grochowska
 35. Michał Sitarski

Lista członków oczekujących na decyzję o przyjęciu do koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej

 1. Wojciech Pyzik
 2. Jakub Chyb
 3. Mateusz Maruszewski
 4. Justyna Chałońska
 5. Mariusz Mazur
 6. Marcin Orzeł
 7. Krzysztof Suchmiel
 8. Małgorzata Wieczerzak
 9. Kinga Zychowicz
 10. Magdalena Zegan