Szanowne Koleżanki i Koledzy

Zarząd Oddziału PZITS w Kielcach serdecznie zaprasza Koleżankę/Kolegę, na Zebranie Sprawozdawcze Oddziału, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 r. o godzinie 10:00  (I termin; 10:15 II termin). Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Domu Rzemiosła Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, ul. Warszawska 34.

 

Koło Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) przy Politechnice Świętokrzyskiej zostało utworzone Uchwałą nr 2/ZO/2017 Zarządu Oddziału w Kielcach PZITS z dnia 16.02.2017 r. Zarząd Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej został powołany na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 16.03.2017 r., w osobach: dr inż. Jarosław Górski (Przewodniczący Koła), dr inż. Łukasz Bąk, dr inż. Jolanta Latosińska (członkowie Zarządu Koła). Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej ukonstytuowały się statutowe władze Zarządu w następującym składzie:

 • Przewodniczący Zarządu – dr inż. Jarosław Górski
 • Sekretarz – dr inż. Jolanta Latosińska
 • Skarbnik – dr inż. Łukasz Bąk

Działalność Koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej oparta jest o Statut PZITS zatwierdzony przez Zebranie Delegatów PZITS
w dniu 10 września 1999 r. w Supraślu http://www.pzitskielce.pl/index.php/statut

Opłaty miesięczne dla członków koła PZITS wynoszą:

 • 10 zł – członkowie zwyczajni
 • 4 zł – członkowie korespondenci (studenci studiów stacjonarnych na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, kierunek Inżynieria Środowiska)

Opłaty można opłacać w biurze Oddziału (ul. Sienkiewicza 48/50, budynek NOT, pok. 403, IV piętro) we wtorki w godz. 15:20 – 17:00 lub bezpośrednio na konto Oddziału, którego numer podany jest na stronie internetowej PZITS o/Kielce http://www.pzitskielce.pl/index.php/konto

Kontakt: dr inż. Jarosław Górski, bud. A, pok. 4.15, tel. 41 3424374, e-mail: jgorski@tu.kielce.pl

 

Lista członków koła PZITS przy Politechnice Świętokrzyskiej

 1. Dąbek Lidia, dr hab., prof. PŚk
 2. Bąk Łukasz, dr inż.
 3. Górski Jarosław, dr inż.
 4. Latosińska Jolanta, dr inż.
 5. Mazur Joanna, mgr inż.
 6. Mogielski Kamil, dr inż.
 7. Szeląg Bartosz, dr inż.
 8. Bera Dominika
 9. Chałońska Justyna
 10. Chmielewska Agata
 11. Chyb Jakub
 12. Ciaś Urszula
 13. Gałat Marcin
 14. Grochowska Ewelina
 15. Knap Magdalena
 16. Komór Angelika
 17. Korpula Sebastian
 18. Krakowiak Justyna
 19. Kubiec Kamila
 20. Kurosad Dawid
 21. Lembrych Bartosz
 22. Maruszewski Mateusz
 23. Mazur Mariusz
 24. Mroczkowska Agnieszka
 25. Niewiadomska Dominika
 26. Nogaj Stanisław
 27. Nowicka Izabela
 28. Orzeł Marcin
 29. Osoba Sandra
 30. Pedrycz Olga
 31. Polut Katarzyna
 32. Puto Radosław
 33. Pyzik Wojciech
 34. Raczyńska Martyna
 35. Siadul Przemysław
 36. Sitarski Michał
 37. Stępniewski Dominik
 38. Suchmiel Krzysztof
 39. Szambelan Magda
 40. Tęcza Amadeusz
 41. Ufniarska Paulina
 42. Walas Patrycja
 43. Wieczerzak Małgorzata
 44. Wójcik Seweryn
 45. Wójcikowska Aleksandra
 46. Wróbel Anna
 47. Zawor Agata
 48. Zegan Magdalena
 49. Zemsta Anna
 50. Zychowicz Kinga