O nas

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska „Krecik” to organizacja studencka o charakterze naukowym i samokształceniowym, mająca na celu podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, skupiająca studentów zainteresowanych problematyką inżynierii środowiska, a w szczególności technikami bezwykopowymi. Członkowie koła regularnie biorą udział w wyjazdach studyjnych, warsztatach, targach, wykładach oraz szkoleniach, dzięki nawiązaniu przez Nas współpracy z takimi firmami jak HOBAS System Polska Sp. z o.o. czy TERLAN Sp. z o.o.. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwalają na angażowanie członków koła przez nauczycieli akademickich w pisanie artykułów do punktowanych czasopism naukowych z ministerialnej listy B tj. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne czy Instal. Członkowie koła są również zapraszani na konferencję międzynarodową NO-DIG POLAND odbywającą się cyklicznie co 2 lata w Cedzynie pod Kielcami.


Dołącz do Nas!

Jeśli chcesz zostać członkiem SKN IŚ „Krecik” napisz do Nas kolo.krecik@gmail.com lub skontaktuj się z Nami na uczelni, bądź facebooku. Czekamy na Ciebie!


Zarząd

dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska – Opiekun SKN IŚ „Krecik”

Stanisław Nogaj – Prezes (stanislawnogaj@gmail.com), student II rok II st. Kierunek – Inżynieria Środowiska, Specjalność – Sieci i Instalacje Sanitarne

Anna Obarska – Sekretarz, studentka II rok II st. Kierunek – Inżynieria Środowiska, Specjalność – Sieci i Instalacje Sanitarne

Michał Sitarski – Skarbnik, II rok II st. Kierunek – Inżynieria Środowiska, Specjalność – Sieci i Instalacje Sanitarne


Nasze wyjazdy

Członek koła na siedzisku operatora wiertnicy HDD w czasie XXIV Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy

Członkowie koła w rurze GRP o średnicy 3600 mm podczas wizyty studyjnej w firmie Hobas System Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

Członkowie koła słuchają prezentacji na temat urządzenia do inspekcji CCTV przewodów kanalizacyjnych na Międzynarodowych Targach Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji w Kielcach

Członkowie koła z wizytą w Warszawie na Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych


Nasze publikacje

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 9

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 13

Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, cz. 14

Konsekwencje awarii przewodów wodociągowych na wybranych przykładach


opiekun

Dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki