Dziekan
dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

bud. pok. tel./fax email aktywność
Energis 2.08 41 34 24 850 ldabek@tu.kielce.pl Beta dorobek

Prodziekani

ds. Nauki i Rozwoju Kadry bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Łukasz Orman Energis 2.09 41 34 24 856 orman@tu.kielce.pl Beta dorobek

ds. Studenckich i Dydaktyki bud. pok. tel./fax email aktywność
dr Ewa Ozimina  Energis 2.09 41 34 24 852 ewa.ozimina@tu.kielce.pl Beta dorobek
dr Magdalena Woźniak  Energis 2.09 41 34 24 859 maka@tu.kielce.pl Beta dorobek