Microsoft Imagine Premium

Microsot Imagine to program, który daje pracownikom i studentom Wydziału dostęp do najnowszego oprogramowania Microsoft (między innymi systemów operacyjnych, serwerów czy narzędzi programistycznych) w celach niekomercyjnych: edukacyjnych, naukowych i badawczych. Dodatkowo studenci i pracownicy naukowi jednostki mogą instalować oprogramowanie na swoich komputerach osobistych w celach edukacyjnych i naukowych.

Wybrane warunki korzystania z oprogramowania dostępnego w Microsoft Imagine(*):

  • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, związanych z zajęciami dydaktycznymi lub badaniami naukowymi
  • oprogramowania i kluczy licencyjnych nie można udostępniać osobom trzecim
  • studenci mogą pobierać oraz instalować oprogramowanie na komputerach osobistych wyłącznie w celach edukacyjnych
  • pracownicy mogą instalować oprogramowanie na komputerach należących do jednostki naukowej uczestniczącej w programie Microsoft Imagine (m.in. w laboratoriach) lub na komputerach osobistych
  • oprogramowanie nie może być wykorzystywane do tworzenia infrastruktury informatycznej jednostki  (np. na potrzeby administracji, w dziekanacie, w bibliotece, na serwerach www jednostki)
  • wraz z ustaniem zależności pomiędzy użytkownikiem programu Microsoft Imagine, a jednostką naukową uczestniczącą w programie (np. ustanie stosunku pracy, ukończenie studiów, skreślenie z listy studentów) użytkownik traci prawo do uaktualniania zainstalowanego oprogramowania, zachowując prawo do jego dalszego wykorzystywania w celach niekomercyjnych.

*Wszystkie warunki określa Umowa Licencyjna 

Regulamin uczestnictwa w programie Microsoft Imagine Premium:

1. Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
a) status studenta lub pracownika Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej,
b) posiadanie konta e-mail w domenie:„@student.tu.kielce.pl” w przypadku studenta, „@tu.kielce.pl” w przypadku pracownika, (informacje dotyczące procedur rejestracji kont w wyżej wymienionych domenach są dostępne na stronie http://komputer.tu.kielce.pl)
c) zaakceptowanie postanowień umowy licencyjnej Microsoft Imagine Premium, jak również innych uregulowań wynikających z udziału w programie Microsoft Imagine Premium.
Podstawą zarejestrowania uczestnika w programie jest „Wniosek o założenie konta w systemie ELMS”. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do administratora.

Instalowanie oprogramowania:
– oprogramowanie Microsoft Imagine Premium udostępniane jest wyłącznie drogą elektroniczną w ramach indywidualnych kont użytkowników systemu ELMS,
– użytkownicy systemu we własnym zakresie pobierają oprogramowanie w formie obrazów ISO,
– pobranie obrazu ISO jest możliwe po zaakceptowaniu odpowiedniej umowy licencyjnej,
– razem z obrazem ISO system udostępnia informacje o numerze seryjnym, wymaganym podczas instalacji oprogramowania; numer ten jednoznacznie identyfikuje użytkownika i nie może być udostępniany osobom trzecim,
– pobrane oprogramowanie może być instalowane na komputerach będących własnością użytkownika (student) lub w przypadku pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki – na komputerach służbowych wykorzystywanych wyłącznie przez użytkownika,
– administrator programu Microsoft Imagine Premium nie udostępnia obrazów ISO i nie wypożycza nośników instalacyjnych.

Oprogramowanie jest dostępne do pobrania tylko i wyłącznie w trybie on-line po wcześniejszym zalogowaniu się w systemie ELMS. Aby zarejestrować się (utworzyć konto) w systemie ELMS trzeba wypełnić odpowiedni wniosek (pracownik, student). Wypełniony wniosek proszę złożyć u administratora Microsoft Imagine Premium (bud. Energis, pokój 4.08). Konto zostanie utworzone w przeciągu 1-2 dni roboczych. Studenci nie mający uczelnianego adresu e-mail (w domenie @student.tu.kielce.pl) proszeni są o jego wcześniejsze założenie. Uczelniany adres e-mail jest warunkiem koniecznym założenia konta.

wniosek rejestracji: pracownikstudent

logowanie w systemie (pobieranie oprogramowania)

 

Administratorem Microsoft Imagine Premium na Wydziale Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki jest mgr Robert Piekoszewski (bud. Energis, pokój 4.08, e-mail: robertp@tu.kielce.pl)