Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Robert Piekoszewski ico_bud_e_30px 4.08 ico_tel_30px 41 34-24-858 ico_mail_30px robertp@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 10-12, czwartek 10-12