Oferta usług naukowo-badawczych

  • wykonywanie analizy wód, ścieków i osadów ściekowych, osadów dennych, odpadów
  • badania i utylizacja osadów ściekowych
  • analiza specjacyjna, ocena mobilności metali w próbkach środowiskowych
  • monitoring środowiska
  • wykonywanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko
  • analizy związków chlorowcoorganicznych w próbkach środowiskowych