Oferta usług naukowo-badawczych

  • oznaczanie sztywności obwodowej i określenie modułu sprężystości E na podstawie metodyki określonej w normie europejskiej PN-EN ISO 1228 oraz PN-EN 9969
  • oznaczanie modułu sprężystości E i ustalenie sztywności obwodowej przy zginaniu według normy europejskiej PN-EN ISO 178
  • badanie wytrzymałości na zgniatanie rur kamionkowych według normy europejskiej PN-EN 295-3
  • badanie wytrzymałości na zgniatanie rur betonowych według normy europejskiej PN-EN 1916
  • badanie promieniotwórczości naturalnej materiałów budowlanych