Główne kierunki badań

  • optymalizacja rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych w systemach wodociągowo-kanalizacyjnych
  • ekspertyzy hydrauliczne i konstrukcyjne przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych
  • optymalizacja technologii bezwykopowej budowy i odnowy sieci infrastruktury podziemnej
  • magazynowanie energii solarnej przy wykorzystaniu substancji zmiennofazowych