Kierownik Katedry bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Maria Żygadło ico_bud_a_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-527 ico_mail_30px zygadlo@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 13.00-15.00

Zakład Geotechniki i Inżynierii Wodnej

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Tomasz Kozłowski ico_bud_a_30px 4.19 ico_tel_30px 41 34-24-472 ico_mail_30px tomkoz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Katarzyna Kurpias-Warianek ico_bud_a_30px 4.25 ico_tel_30px 41 34-24-671 ico_mail_30px kkurpias@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
dr inż. Łukasz Bąk ico_bud_a_30px 4.15 ico_tel_30px 41 34-24-374 ico_mail_30px l.bak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.50-11.20
dr inż. Jarosław Górski ico_bud_a_30px 4.15 ico_tel_30px 41 34-24-374 ico_mail_30px jgorski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.30-11.30
dr inż. Bartosz Szeląg ico_bud_a_30px 4.16 ico_tel_30px 41 34-24-735 ico_mail_30px bszelag@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
dr inż. Agata Ludynia ico_bud_a_30px 4.17 ico_tel_30px 41 34-24-562 ico_mail_30px aludynia@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 15.00-16.00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Edyta Nartowska ico_bud_a_30px 4. 21 ico_tel_30px 41 34-24-732 ico_mail_30px enartowska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: st. stacjonarne: środa 15.00-15.30, piątek 9.20-9.50, st. niestacjonarne 7.30-8.00, 11.00-11.30
dr inż. Łukasz Walaszczyk ico_bud_a_30px 4.17 ico_tel_30px 41 34-24-562 ico_mail_30px lukaszw@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 17.30-19.00

Zakład Geomatyki

p/o Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Ryszard Florek – Paszkowski ico_bud_a_30px 5.03 ico_tel_30px 41 34-24-574 ico_mail_30px rflorek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk ico_bud_a_30px 5.10 ico_tel_30px 41 34-24-588 ico_mail_30px jszewczyk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 14.00-15.00, środa 12.00-13.00, st. niestacjonarne piątek 15.00-16.00 (w dniach zjazdu)
prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski ico_bud_a_30px 5.33 ico_tel_30px 41 34-24-588 ico_mail_30px bwolski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 12.00-13.00, piątek (nieparzysty) 10.00-11.00
prof. dr hab. inż. Piotr Parzych ico_bud_a_30px 5.33 ico_tel_30px 41 34-24-588 ico_mail_30px parzych@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 17.00-18.00
Dr hab. inż. Katarina Pukanská, prof. PŚk ico_bud_a_30px 5.04 ico_tel_30px ico_mail_30px k.pukanska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
Dr hab. inż. Peter Blištán, prof. PŚk ico_bud_a_30px 5.04 ico_tel_30px ico_mail_30px p.blistan@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Agnieszka Bieda ico_bud_a_30px 5.33 ico_tel_30px 41 34-24-588 ico_mail_30px abieda@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 17.00-18.00
dr inż. Ryszard Florek-Paszkowski ico_bud_a_30px 5.03 ico_tel_30px 41 34-24-574 ico_mail_30px rflorek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
dr inż. Maciej Hajdukiewicz ico_bud_a_30px 5.05 ico_tel_30px 41 34-24-559 ico_mail_30px mhajdukiewicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 11.30-12.30
dr inż. Justyna Jasiołek ico_bud_a_30px 5.05 ico_tel_30px 41 34-24-559 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
dr inż. Ihor Romanyshyn ico_bud_a_30px 5.05 ico_tel_30px 41 34-24-559 ico_mail_30px iromanyshyn@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 10.00-11.30
dr hab. inż. Anita Kwartnik–Pruc ico_bud_a_30px 5.33 ico_tel_30px 41 34-24-588 ico_mail_30px akwart@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 17.00-18.00
dr inż. Krzysztof Pietruszka ico_bud_a_30px 5.05 ico_tel_30px 41 34-24-559 ico_mail_30px pietruszka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 17.00-18.00
dr inż. Łukasz Kulesza ico_bud_a_30px  5.05 ico_tel_30px 41 34-24-559 ico_mail_30px l.kulesza@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
dr inż. Ewa Głowienka ico_bud_a_30px  5.04 ico_tel_30px ico_mail_30px eglowienka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 8.50-9.50
dr inż. Agnieszka Cienciała ico_bud_a_30px  5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px acienciala@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 11.30-13.00

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Kamil Borek ico_bud_a_30px 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px k.borek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 15.00-16.00
mgr inż. Teresa Front – Dąbrowska ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px tfdabrowska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
mgr inż. Paweł Frąckiewicz ico_bud_a_30px 5.04 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px pfrackiewicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 16.15-17.15
mgr inż. Marcin Gil ico_bud_a_30px 5.04 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px marcingil@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 16.00-17.00
mgr inż. Grzegorz Granek ico_bud_a_30px 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px ggranek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.50-11.40
 mgr inż. Łukasz Kapusta ico_bud_a_30px 5.04 ico_tel_30px ico_mail_30px kapustal@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek (nieparzysty) 17.00-18.00, wtorek (parzysty) 15.30-17.00
 mgr inż. Jolanta Skrzypek ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px jknecht@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
 mgr inż. Karol Krawczyk ico_bud_a_30px 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px kkrawczyk@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
mgr inż. Szymon Sobura ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px ssobura@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
mgr inż. Anna Michałek ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 12.30-13.30
mgr inż. Joanna Nowak ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px jnowak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek 10.45-11.30
 mgr inż. Aleksandra Nawrot ico_bud_a_30px 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px ???@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 15.00-16.00
 mgr inż. Barbara Zabrzeska-Gąsiorek ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px bgasiorek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: st. stacjonarne wtorek (nieparzysty) 16.40-17.40, wtorek (parzysty) 10.40-11.40, studia niestacjonarne 21.10-13.00-14.00, 16.12-17.30-18.30
 mgr inż. Jacek Grzybała ico_bud_a_30px 5.05 ico_tel_30px 41 34-24-559 ico_mail_30px grzybala@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
 mgr inż. Iwona Smolarska ico_bud_a_30px 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px smolarska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
 mgr inż. Agnieszka Senator ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px senator@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
 mgr inż. Jacek Mielnik ico_bud_a_30px 5.01 ico_tel_30px 41 34-24-668 ico_mail_30px mielnik@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

Zakład Godpodarki Odpadami

Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Maria Żygadło ico_bud_a_30px 5.07 ico_tel_30px 41 34-24-527 ico_mail_30px zygadlo@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 13.00-15.00
Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Jolanta Latosińska ico_bud_a_30px 5.06a ico_tel_30px 41 34-24-571 ico_mail_30px jlatosin@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: poniedziałek (parzysty) 11.30-13.00, worek (parzysty) 10.30-12.00
dr Magdalena Woźniak ico_bud_a_30px 5.16 ico_tel_30px 41 34-24-569 ico_mail_30px maka@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 12.00-13.00
dr inż. Emilia Kuliczkowska ico_bud_a_30px 4.35 ico_tel_30px 41 34-24-568 ico_mail_30px emkulicz@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek (nieparzysty) 12.00-12.45, czwartek (parzysty) 12.00-12.45

 

Pracownicy obsługi techniczno-administracyjnej bud. pok. tel./fax email aktywność
Lucyna Ordysińska ico_bud_a_30px 4.14 ico_tel_30px 41 34-24-555 ico_mail_30px lucyor@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
mgr inż. Jerzy Gorycki ico_bud_e_30px 2.12 ico_tel_30px 41 34-24-866 ico_mail_30px jgorycki@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
mgr inż. Radosław Pać ico_bud_e_30px 2.12a ico_tel_30px 41 34-24-888 ico_mail_30px radosp@tu.kielce.p Baza Beta Dorobek