Oferta usług naukowo-badawczych

  • badanie rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych przegród budowlanych w warunkach rzeczywistych
  • pomiary i ocena mikroklimatu w pomieszczeniach mieszkalnych
  • badanie skuteczności wymiany powietrza w pomieszczeniach
  • ocena poprawności rozwiązań przegród wentylowanych
  • badanie zysków od nasłonecznienia przegród przezroczystych i nieprzezroczystych
  • opracowanie, weryfikacja i ocena efektywności nowych rozwiązań mikroturbin i urządzeń wodnych do wytwarzania energii elektrycznej
  • badanie efektywności pozyskiwania energii z gruntowych wymienników ciepła
  • ekspertyzy, oceny techniczne oraz projektowanie z zakresu konstrukcji budowlanych, fizyki budowli, rozwiązań materiałowych i technologicznych