Główne kierunki badań

  • rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju
  • mikroklimat wewnętrzny pomieszczeń w korelacji z rozwiązaniami konstrukcyjno-instalacyjnymi
  • przepływ powietrza przez przegrody budowlane i pomieszczenia
  • zyski cieplne od nasłonecznienia
  • nowe rozwiązania mikroenergetyki wodnej
  • efektywność pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych