Kierownik bud. pok. tel./fax email aktywność
prof. dr hab. inż. Jerzy Zb. Piotrowski ico_bud_e_30px 3.09 ico_tel_30px 41 34-24-855 ico_mail_30px piotrowski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 9.30-10.30, czwartek 9.00-9.45

 

Profesorowie bud. pok. tel./fax email aktywność
dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk ico_bud_a_30px 4.31 ico_tel_30px 41 34-24-734 ico_mail_30px ppurgal@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek (nieparzysty) 12.00-13.00, piątek (parzysty) 10.00-11.00
dr hab. inż. Zbigniew Goryca prof. PŚk ico_bud_a_30px 4.31 ico_tel_30px 41-34-24-734 ico_mail_30px zgoryca@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:
prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko ico_bud_a_30px 4.31 ico_tel_30px 41-34-24-734 ico_mail_30px apavlenko@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje:

 

Adiunkci bud. pok. tel./fax email aktywność
dr inż. Ewa Zender – Świercz ico_bud_e_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34-24-870 ico_mail_30px ezender@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: st. stacjonarne – czwartek 8.50-9.50, st. niestacjonarne – po zajęciach

 

Asystenci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Mariola Starzomska ico_bud_e_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34-24-870 ico_mail_30px m.starzomska@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek (nieparzysty) 13.30-14.30, środa (parzysty) 11.30-13.00
mgr inż. Radosław Zaborek ico_bud_a_30px HA 2.20 ico_tel_30px 41 34-24-774 ico_mail_30px zaborek@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: wtorek 17.00-18.00

 

Pracownicy naukowo-techniczni bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr Dorota Koruba ico_bud_e_30px 3.10 ico_tel_30px 41 34-24-853 ico_mail_30px dkoruba@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek

 

Pracownicy obsługi techniczno-administracyjnej bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Artur Więckowski ico_bud_e_30px 3.12a ico_tel_30px 41 34-24-878 ico_mail_30px a.wieckowski@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek

 

Doktoranci bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Anna Kaczan ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-887 ico_mail_30px akaczan@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: czwartek 13.30-15.00
mgr inż. Joanna Pasternak ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-887 ico_mail_30px jpasternak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: w dniu zjazdu po zajęciach
mgr inż. Michał Paszkiewicz ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-887 ico_mail_30px …@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: środa 9.50-11.40
mgr inż. Krzysztof Smok ico_bud_e_30px 3.11 ico_tel_30px 41 34-24-887 ico_mail_30px ksmok@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek
Konsultacje: piątek 11.40-13.00