Pracownicy bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Aneta Krężelewska ico_bud_a_30px 5.08 ico_tel_30px 41 34-24-732 ico_mail_30px anetak@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek

bud. pok. tel./fax email aktywność
mgr inż. Beata Pawlusińska ico_bud_a_30px 5.08 ico_tel_30px 41 34-24-732 ico_mail_30px b.wawrzola@tu.kielce.pl Baza Beta Dorobek

bud. pok. tel./fax email aktywność
Dorota Wojciechowska ico_bud_a_30px 5.08 ico_tel_30px 41 34-24-535 ico_mail_30px wdorota@tu.kielce.pl Dorobek