Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

dr hab. Lidia Dąbek, prof. PŚk

Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju

dr hab. inż. Łukasz Orman

Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki

 • dr Ewa Ozimina
 • dr Magdalena Woźniak

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kuliczkowski
 • prof. dr hab. Elżbieta Bezak-Mazur
 • prof. dr hab. inż. Maria Żygadło
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Zbigniew Piotrowski
 • prof. dr hab. inż. Anatoliy Pavlenko
 • dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Paweł Purgał, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Zbigniew Goryca, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Peter Blištan, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Katarina Pukanská, prof. PŚk
 • dr hab. inż. Jarosław Gawdzik

Pozostali nauczyciele akademiccy

 • dr inż. Agnieszka Cienciała
 • dr inż. Jarosław Górski
 • dr inż. Łukasz Walaszczyk

Pracownicy nie będący nauczycielami

 • mgr Robert Piekoszewski

Studenci i doktoranci

 • Komendołowicz Diana
 • Kucharska Katarzyna
 • Pajor Monika
 • Pasek Aleksandra
 • Półtorak Jan