Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska – I stopień

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Środowiska – II stopień


studia stacjonarne pierwszego stopnia

semestr 1

semestr 2

semestr 3

semestr 4

semestr 5

semestr 6

semestr 7


studia stacjonarne drugiego stopnia


specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Ogrzewnictwo i Wentylacja (od roku ak. 2017/2018)

semestr 1

semestr 2

semestr 3


specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne (od roku ak. 2016/2017)

specjalność: Sieci i Instalacje Sanitarne (od roku ak. 2017/2018)

semestr 1

semestr 2

semestr 3